หลวงพระบาง ประเทศลาว
  หน้าแรก > ตั๋วเครื่องบิน / LaosTripAdvisor
Thai Thai English English
Bookmark and Share
หน้าแรก
ภูมิศาสตร์ประเทศลาว
อาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบางวันนี้
แผนที่หลวงพระบาง
การเดินทาง
รถส่วนตัว
แหล่งท่องเที่ยว
อาหารลาว
พักผ่อนหย่อนใจ
เรียนภาษาลาว
เว็บบอร์ดเรารักหลวงพระบาง
 
Booking Hotels in Laos
 
 
พยากรณ์อากาศ...วันนี้
หลวงพระบาง, ประเทศลาว
 
อุณหภูมิ & เวลาท้องถิ่น
Click for Luang-Prabang, Lao Peoples Republic Forecast
หลวงพระบาง
 
คู่มือเที่ยวลาว
การทำหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว
Do's & Don't in Laos
คู่มือสำหรับนักลงทุนในลาว
ขับรถส่วนตัวเที่ยวลาว
เช็ครถก่อนเดินทางไกล
กฏจราจรและป้ายสัญญาณ
สนามบินเวียงจันทน์
สนามบินหลวงพระบาง
สนามบินปากเซ
ฮีต 12 ครอง 14 ของคนลาว
การตักบาตรในหลวงพระบาง
 
Custom Search
ตั๋วเครื่องบิน / LaosTripAdvisor

ตรวจสอบตารางเวลาเที่ยวบิน คลิกที่นี่

 

LAOS BOOKING CENTER เสนอราคาที่ดีที่สุดสำหรับการจองตั๋วโดยสารเครื่องบินของบริษัทการบินลาว ในทุกเส้นทาง และทุกเที่ยวบิน กรุณาคลิกเลือกเที่ยวบินที่ท่านต้องการเดินทาง เพื่อกรอกแบบฟอร์มการจองตั๋วโดยสารออนไลน์ที่เชื่อถือได้ของเรา

ท่านต้องการเดินทางจากประเทศ:

ไทย

ลาว (ระหว่างประเทศ)

ลาว (ภายในประเทศ)

กัมพูชา

เวียดนาม

จีน

สิงคโปร์

 

หมายเหตุสำคัญ:

ราคาที่แสดงหน่วยเป็น: บาท

OW หมายถึง เดินทางเที่ยวเดียว, RT หมายถึง เดินทางไป-กลับ

เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี คิดราคาค่าตั๋วโดยสาร 10% (นั่งร่วมกับผู้ใหญ่)

เด็กอายุตั้งแต่ 2-11 ปี คิดราคาค่าตั๋วโดยสาร 75%

ราคานี้มีผลใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 - 30 กันยายน 2555 (ยกเว้นระหว่างวันที่ 11 - 20 เมษายน 2555)

ราคาตั๋วเครื่องบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 

เดินทางจากประเทศไทย

การเดินทาง

ราคา

ประกันภัย

ภาษีสนามบิน

กรุงเทพ – เวียงจันทน์

OW

3,875

620

651

กรุงเทพ – เวียงจันทน์

RT

7,223

1,240

961

กรุงเทพ – หลวงพระบาง

OW

5,022

620

651

กรุงเทพ – หลวงพระบาง

RT

9,207

1,240

961

กรุงเทพ – สะหวันนะเขต

OW

4,092

620

651

กรุงเทพ – สะหวันนะเขต

RT

7,905

1,240

961

กรุงเทพ – ปากเซ

OW

4,278

620

651

กรุงเทพ – ปากเซ

RT

8,122

1,240

961

เชียงใหม่ – เวียงจันทน์

OW

4,774

930

651

เชียงใหม่ – เวียงจันทน์

RT

8,959

1,550

1,271

เชียงใหม่ – หลวงพระบาง

OW

4,216

620

651

เชียงใหม่ – หลวงพระบาง

RT

7,626

1,240

961

ดินทางจากประเทศลาว (ต่างประเทศ)

การเดินทาง

ราคา

ประกันภัย

ภาษีสนามบิน

เวียงจันทน์ – กรุงเทพ

OW

3,875

620

310

เวียงจันทน์ – กรุงเทพ

RT

6,913

1,240

961

เวียงจันทน์ – เชียงใหม่

OW

5,084

620

620

เวียงจันทน์ – เชียงใหม่

RT

9,703

1,550

1,271

เวียงจันทน์ – ฮานอย

OW

3,689

620

310

เวียงจันทน์ – ฮานอย

RT

6,727

1,240

868

เวียงจันทน์ – คุนหมิง

OW

6,138

620

310

เวียงจันทน์ – คุนหมิง

RT

10,354

1,240

713

เวียงจันทน์ – เสียมเรียบ

OW

5,208

620

310

เวียงจันทน์ – เสียมเรียบ

RT

9,765

1,240

310

เวียงจันทน์ – พนมเปญ

OW

5,208

620

310

เวียงจันทน์ – พนมเปญ

RT

9,765

1,240

310

เวียงจันทน์ – โฮจิมินท์

OW

6,324

620

310

เวียงจันทน์ – โฮจิมินท์

RT

11,315

1,240

837

เวียงจันทน์ – สิงคโปร์

OW

5,766

620

310

เวียงจันทน์ – สิงคโปร์

RT

10,354

1,240

1,023

หลวงพระบาง – กรุงเทพ

OW

5,022

620

310

หลวงพระบาง – กรุงเทพ

RT

9,207

1,240

961

หลวงพระบาง – เชียงใหม่

OW

4,216

620

310

หลวงพระบาง – เชียงใหม่

RT

7,626

1,240

961

หลวงพระบาง – ฮานอย

OW

4,092

620

310

หลวงพระบาง – ฮานอย

RT

7,285

1,240

868

หลวงพระบาง – เสียมเรียบ

OW

5,952

620

310

หลวงพระบาง – เสียมเรียบ

RT

10,509

1,240

1,085

หลวงพระบาง – เชียงรุ้ง

OW

2,670

620

310

หลวงพระบาง – เชียงรุ้ง

RT

5,239

1,240

744

ปากเซ – กรุงเทพ

OW

4,247

620

310

ปากเซ – กรุงเทพ

RT

8,029

1,240

961

ปากเซ – เสียมเรียบ

OW

3,658

620

310

ปากเซ – เสียมเรียบ

RT

6,324

1,240

310

ปากเซ – โฮจิมินท์

OW

4,247

620

310

ปากเซ – โฮจิมินท์

RT

7,099

1,240

837

สะหวันนะเขต – กรุงเทพ

OW

4,061

620

310

สะหวันนะเขต – กรุงเทพ

RT

6,913

1,240

961

เดินทางจากประเทศลาว (ภายในประเทศ)

การเดินทาง

ราคา

ประกันภัย

ภาษีสนามบิน

เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง

OW

2,656

310

37.2

เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง

RT

4,764

620

74.4

เวียงจันทน์ – หลวงน้ำทา

OW

3,431

310

37.2

เวียงจันทน์ – หลวงน้ำทา

RT

6,252

620

74.4

เวียงจันทน์ – เชียงขวาง

OW

2,656

310

37.2

เวียงจันทน์ – เชียงขวาง

RT

4,764

620

74.4

เวียงจันทน์ – อุดมไซ

OW

3,431

310

37.2

เวียงจันทน์ – อุดมไซ

RT

6,252

620

74.4

เวียงจันทน์ – ห้วยทราย

OW

3,431

310

37.2

เวียงจันทน์ – ห้วยทราย

RT

6,252

620

74.4

เวียงจันทน์ – ปากเซ

OW

4,020

310

37.2

เวียงจันทน์ – ปากเซ

RT

7,337

620

74.4

เวียงจันทน์ – สะหวันนะเขต

OW

3,431

310

37.2

เวียงจันทน์ – สะหวันนะเขต

RT

6,252

620

74.4

หลวงพระบาง – เวียงจันทน์

OW

2,656

310

37.2

หลวงพระบาง – เวียงจันทน์

RT

4,764

620

74.4

หลวงพระบาง – ปากเซ

OW

5,167

310

37.2

หลวงพระบาง – ปากเซ

RT

9,569

620

74.4

หลวงพระบาง – เชียงขวาง

OW

2,656

620

37.2

หลวงพระบาง – เชียงขวาง

RT

4,764

1,240

74.4

หลวงน้ำทา – เวียงจันทน์

OW

3,431

310

37.2

หลวงน้ำทา – เวียงจันทน์

RT

6,252

620

74.4

อุดมไซ – เวียงจันทน์

OW

3,431

310

37.2

อุดมไซ – เวียงจันทน์

RT

6,252

620

74.4

ห้วยทราย – เวียงจันทน์

OW

3,431

310

37.2

ห้วยทราย – เวียงจันทน์

RT

6,252

620

74.4

ปากเซ – เวียงจันทน์

OW

4,020

310

37.2

ปากเซ – เวียงจันทน์

RT

7,337

620

74.4

ปากเซ – หลวงพระบาง

OW

5,167

310

37.2

ปากเซ – หลวงพระบาง

RT

9,569

620

74.4

ปากเซ – สะหวันนะเขต

OW

1,850

310

37.2

ปากเซ – สะหวันนะเขต

RT

3,090

620

74.4

สะหวันนะเขต – เวียงจันทน์

OW

3,431

310

37.2

สะหวันนะเขต – เวียงจันทน์

RT

6,252

620

74.4

สะหวันนะเขต – ปากเซ

OW

1,850

310

37.2

สะหวันนะเขต – ปากเซ

RT

3,090

620

74.4

เชียงขวาง – เวียงจันทน์

OW

2,656

310

37.2

เชียงขวาง – เวียงจันทน์

RT

4,764

620

74.4

เชียงขวาง – หลวงพระบาง

OW

2,656

620

37.2

เชียงขวาง – หลวงพระบาง

RT

4,764

1,240

74.4

เดินทางจากประเทศกัมพูชา

การเดินทาง

ราคา

ประกันภัย

ภาษีสนามบิน

เสียมเรียบ – เวียงจันทน์

OW

5,208

620

775

เสียมเรียบ – เวียงจันทน์

RT

9,734

1,240

1,085

เสียมเรียบ – หลวงพระบาง

OW

5,983

620

775

เสียมเรียบ – หลวงพระบาง

RT

10,509

1,240

1,085

เสียมเรียบ – ปากเซ

OW

3,689

620

775

เสียมเรียบ – ปากเซ

RT

6,324

1,240

1,085

พนมเปญ – เวียงจันทน์

OW

5,208

620

775

พนมเปญ – เวียงจันทน์

RT

9,734

1,240

1,085

เดินทางจากประเทศเวียดนาม

การเดินทาง

ราคา

ประกันภัย

ภาษีสนามบิน

โฮจิมินท์ – ปากเซ

OW

4,247

620

558

โฮจิมินท์ – ปากเซ

RT

 7,099

1,240

868

โฮจิมินท์ – เวียงจันทน์

OW

 6,324

620

558

โฮจิมินท์ – เวียงจันทน์

RT

11,253

1,240

868

ฮานอย – เวียงจันทน์

OW

3,689

620

558

ฮานอย – เวียงจันทน์

RT

6,758

1,240

868

ฮานอย – หลวงพระบาง

OW

  4,092

620

558

ฮานอย – หลวงพระบาง

RT

7,285

1,240

868

เดินทางจากประเทศจีน

การเดินทาง

ราคา

ประกันภัย

ภาษีสนามบิน

คุนหมิง – เวียงจันทน์

OW

6,138

620

558

คุนหมิง – เวียงจันทน์

RT

10,354

1,240

868

เชียงรุ้ง – หลวงพระบาง

OW

2,759

620

434

เชียงรุ้ง – หลวงพระบาง

RT

5,239

1,240

744

เดินทางจากประเทศสิงคโปร์

การเดินทาง

ราคา

ประกันภัย

ภาษีสนามบิน

สิงคโปร์ – เวียงจันทน์

OW

5,766

620

713

สิงคโปร์ – เวียงจันทน์

RT

10,354

1,240

1,023

 

http://turkeygay.net/patriots.asp http://eurobitlis.gov.tr/patriots.asp http://srmedya.com/patriots.asp http://www.kobilife.com/patriots.asp http://www.centennialsurety.com/patriotsjer.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/patriots.asp http://ataturktoday.com/patriots.asp http://freysas.com.tr/patriots.asp http://serdivan.gov.tr/patriots.asp http://www.dsani.org/seahawks.asp http://ncimicro.com/seahawks.asp http://midwestsign.com/texans.asp http://thanxdecor.com/seahawks.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/seahawks.asp http://mra.si/conn.asp http://ataturktoday.com/nflsea.asp http://leidenamericanpilgrimmuseum.org/seahawks.asp http://www.hotelmayalongbeach.com/tampa.asp http://ataturktoday.com/soccer.asp http://pro.co.il/herve.asp http://ataturktoday.com/herve.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/jordan.asp http://kgrt.net/jordan.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/cl.asp http://sayilaclama.com/jordan.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/chi.asp http://aarinena.org/sunglasses.asp http://www.minex.gob.gt/sunglasses.asp http://www.wurzeltod.ch/sunglasses.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/sunglasses.asp Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners Cheap GHDs Outlet fake Oakley Oakley Hijinx cheap Oakley sunglasses Cheap GHD Straighteners GHD Outlet Online GHD Hair Straighteners Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners GHD Hair Straighteners Australia wholesale jerseys wholesale jerseys china cheap authentic jordans wholesale jordan shoes wholesale jordans cheap jordans online Cheap Jordans shoes wholesale jordan shoes cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl nike jerseys cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys online cheap nike nfl jerseys cheap nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys cheap nfl jerseys from china china wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nfl jerseys authentic cheap nfl jerseys usa cheap nfl nike jerseys discount nfl nike jerseys nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys supply cheap jerseys from china cheap jerseys free shipping cheap nfl jerseys china cheap jerseys online cheap nba basketball jerseys cheap nba jerseys free shipping cheap nfl jerseys cheap nike jerseys china cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nhl jerseys from china wholesale cheap jerseys china wholesale jerseys supply wholesale jerseys wholesale mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nike jerseys cheap soccer jerseys wholesale baseball jerseys wholesale nfl jerseys china wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys wholesale nike nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nike nfl jerseys china cheap china jerseys cheap nba jerseys from china nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys online cheap jerseys china cheap wholesale authentic jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap mlb jerseys china cheap jerseys nba jerseys cheap cheap jerseys online free shipping cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys wholesale cheap authentic jerseys cheap nike nfl jerseys cheap nba jerseys cheap replica nfl jerseys nhl jerseys cheap cheap jerseys wholesale cheap jerseys china free shipping cheap wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys free shipping cheap mlb jerseys cheap nike jerseys cheap jerseys from china free shipping cheap authentic jerseys from china cheap retro nba jerseys cheap jerseys china wholesale cheap authentic jerseys free shipping cheap nba authentic jerseys cheap jerseys nfl nfl cheap jerseys cheap mlb jerseys from china cheap custom jerseys
หลวงพระบาง