หลวงพระบาง ประเทศลาว
  หน้าแรก > ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว
Thai Thai English English
Bookmark and Share
หน้าแรก
ภูมิศาสตร์ประเทศลาว
อาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบางวันนี้
แผนที่หลวงพระบาง
การเดินทาง
รถส่วนตัว
แหล่งท่องเที่ยว
อาหารลาว
พักผ่อนหย่อนใจ
เรียนภาษาลาว
เว็บบอร์ดเรารักหลวงพระบาง
 
Booking Hotels in Laos
 
 
พยากรณ์อากาศ...วันนี้
หลวงพระบาง, ประเทศลาว
 
อุณหภูมิ & เวลาท้องถิ่น
Click for Luang-Prabang, Lao Peoples Republic Forecast
หลวงพระบาง
 
คู่มือเที่ยวลาว
การทำหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว
Do's & Don't in Laos
คู่มือสำหรับนักลงทุนในลาว
ขับรถส่วนตัวเที่ยวลาว
เช็ครถก่อนเดินทางไกล
กฏจราจรและป้ายสัญญาณ
สนามบินเวียงจันทน์
สนามบินหลวงพระบาง
สนามบินปากเซ
ฮีต 12 ครอง 14 ของคนลาว
การตักบาตรในหลวงพระบาง
 
Antique House Restaurant, Luang Prabang
 
 

 

Custom Search
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว

 

         

VISA INFORMATION
 
หมายเหตุ: สำหรับประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน มีข้อตกลงกับประเทศสปป.ลาว ยกเว้น วีซ่าระหว่างกัน ดังนั้นข้อมูลในหน้านี้ใช้สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น
 

1. Documentary requirements
 • An application form filled and signed by the applicant.
 • Two recent photographs with size 4 x 6 mm.
 • A passport must have at least six months remaining validity.
2. Types of visas, Length of staying permission and additional documents required Transit visa
 • Maximum five days for stay (in Vientiane only).
 • Proof of an entry visa and air ticket to the third country.
Tourist visa
 • 30 days (non-extendable).
 • Visa processing should be made through an eligible tour company which has a contract with a tour company in the Lao PDR or directly through the Lao Embassy or Consulate in many countries such as France, Russia, Sweden, USA, Poland, Germany, Cuba, Japan, Singapore, Brunei, The Philippines, China, Vietnam, Cambodia, Malaysia, Indonesia, Thailand, India, Australia and USA.
Visit visa
 • One month for stay (can be extended for two additional months).
 • Visa request can be processed either through a guarantor in Laos or the Lao Embassy
Business visa
 • Visa authorization is arranged by sponsor in Laos and the Embassy can not process visas until it receives authorization or approval from the authorities concerned in Laos.
 • One month for stay (can be extended until completion of your business term).
Multiple entry visas:
 • Available only from the Consular Department of the Ministry of Foreign Affairs, Lao PDR.
3. Validity of Visas
 • All types of visas are issued for one entry and must be used within two months of issue date.
4. Notification on immigration
 
The Consular Affairs Department, Ministry of  Foreign Affairs has the honour to inform foreign nationals intending to come to Lao PDR for official contacts, for visiting their relatives, tourism, commercial or other purposes that the Government of the Lao PDR has updated its regulations on entry into and exit from Lao PDR in conformity to the present conditions. In order to facilitate Lao citizens, immigrants and foreign nationals in their border crossings, there are now 13 International Immigration Check Points in Laos, where Lao citizens, immigrants and Foreign nationals with their own Passports and an appropriate visa issued by the Ministry of Foreign Affairs or an Embassy or a Consulate General of the Lao PDR overseas are permitted to enter into and exit from Laos or to obtain a visa on their arrival as follows:

1. Wattay International Airport (Vientiane Capital)
2. Luang Prabang International Airport (Luang Prbang Province)
3. Pakse International Airport (Pakse Province)
4. Friendship Bridge
Laos
Nongkhai
Thailand
5. Houaixay
Laos
Xiangkong
Thailand
6. Thakhek
Laos
Nakhonphanome
Thailand
7. Savannakhet
Laos
Moukdahan
Thailand
8. Vangtao
Laos
Xongmek
Thailand
9. Namphao
Laos
Caucheo
Vietnam
10. Ban Densavanh
Laos
Laobao
Vietnam
11. Naophao
Laos
Jalor
Vietnam
12. Namkan
Laos
Namcan
Vietnam
13. Boten
Laos
Bohan
China

 
A. Categories of Visas:
 • Diplomatic visas (A1) Diplomatic visas are issued to diplomats, consular officers, heads of the United Nations Agencies and other International Organizations, and their dependents (spouse and children) holding diplomatic passports.
 • Official visas (A2) Official visas are issued to the Staff members of Diplomatic Missions, Consulates, United Nations Agencies and other International Agencies and their dependents (spouse and children) holding official passports.
 • Courtesy visas (B1) Courtesy vias are issued to foreign experts and their dependents holding diplomatic, official and normal passports performing assignments under bilateral cooperation or grant assistance projects for the Government of Lao PDR.
 • Business visas (B2) Business visas are issued to foreign experts and their performing assignments under projects provided by loan agreements and as provided by employment  contracts or project wards, to experts and volunteers of Non-Governmental Agencies, experts in education and medical sciences generating income for an agency, staff members of Diplomatic Missions, General Consulates, the United Nations Agencies and other international organizations holding normal passports from the countries or from third countries, as well as foreign  businesspersons.
 • Visit visas (B3) Visit visas are issued to foreign citizens holding normal passports and intending to visit relatives working in the Lao PDR.
B. Visa Status:
 • Diplomatic visas (A1) and official visas (A2) are exempted from visa fees. Multiple entry visas may be obtained for a period of one year and may be  renewed each year until the assignment's completion.
 • Courtesy visas (B1) are exempted from visas fees. Multiple entry visas may be obtained for a period of six months and may be renewed every six months until the assignment's completion.
 • Business visas (B2) are subject to the payment of mandatory visa and service fees. Multiple entry visas may be obtained for a period of six (6) months and may be renewed every six (6) months until completion of assignments.
 • Visit visas (B3) are subject to the payment of visa and service upon each travel in destination to the Lao PDR. B3 category visas does not entitle its holder to work or apply for multiple entry visas.
C. Visa and Identity Card Application Procedures:
 • Diplomats, Consuls, Heads of International Agencies and their dependents (spouses and children) holding diplomatic or official passports and whose assignments in the Lao PDR, which performance would exceed thirty (30) days, have been approved, will be required to apply for visas from Embassies or General Consulates of the Lao PDR according to procedures provided under bilateral agreements. Upon their entry to the Lao PDR, the relevant foreign agency shall apply for identity cards and multiple entry visas from the Protocol Department and the Department of Consular Affairs of the Ministry of Foreign Affairs respectively.
 • Foreign experts of different categories and volunteers, together with their dependents, holding official or normal passports whose assignments in the Lao PDR, which performance would exceed thirty (30) days, have been approved, are required to obtain visas from Embassies or General Consulates of the Lao PDR. Upon their entry, the international organization or Lao line agency concerned shall apply for identity cards and multiple entry visas from the relevant departments.
 • Diplomats, staff members of Consulates and International Agencies, foreign experts and volunteers entering the Lao PDR under visit visas (B3) without going through the requisite procedures will not benefit from facilities in performing their assignments. In order to perform their assignments, they will be required to leave the territory of the Lao PDR for the purpose of obtaining the required visa categories from Embassies or General Consulates of the Lao PDR before re- entering the country.
 • Diplomats, staff members of Consulates and International Agencies, foreign experts and volunteers based abroad and whose assignments, which performance would require a timeframe not exceeding thirty (30) days, have been approved, may obtain a fifteen (15) day visa upon arrival to Wattay International Airport of the Friendship Bridge in Vientiane Municipality, as well as at the Luang Prabang International Airport.
 • Diplomats, consular officers, staff members of the International Agencies, foreign experts and volunteers performing assignments in the Lao PDR for a period not exceeding thirty (30) days. Such period of time may be extended twice under B3 visas.
 • Diplomatic missions, General Consulates, International Agencies and non-governmental organizations to the Lao PDR will not be authorized to recruit foreign experts or volunteers who have completed their assignments under a project and seeking further employment under other projects at will without due process in line with the procedures or regulations outlined by the Lao authorities.
Notes:
 • All applicants wishing to travel to the Lao PDR on the above mentioned purposes can obtain a visa in advance of your arrival.
 • For more information, please contact Lao Embassy in Bangkok from 8:00 a.m.-12:00 a.m./13:00 p.m.-16:00 p.m., Monday to Friday.Visa Fee

 
Note: Citizens of Japan, The Republic of Korea, Russia, Luxembourg, Switzerland, and ASEAN member countries (with valid passports) are exempted from Lao visa. The citizens of these countries can enter Laos and stay for 15-30 days without a visa. For longer stay, a visa is required.
 

 

 
Countries
 
 
Visa Fee (Rate in Thai Baht)
 
Albania
 
 
800
 
Armenia
 
 
800
 
Azerbaijan
 
 
800
 
Austria
 
 
1,400
 
Africa
 
1,200
 
 
Afghanistan
 
1,600
 
 
Australia
 
1,200
 
 
Bulgaria
 
800
 
 
Belarus
 
800
 
 
Belgium
 
1,400
 
 
Bhutan
 
1,200
 
 
Cuba
 
800
 
 
Czech Republic
 
800
 
 
Canada
 
1,680
 
 
Central America
 
1,200
 
 
China
 
600
 
 
Denmark
 
1,400
 
 
D.P.R. of Korea
 
800
 
 
Estonia
 
800
 
 
France
 
1,200
 
 
Germany
 
1,200
 
 
Georgia
 
800
 
 
Greece
 
1,400
 
 
Hungary
 
800
 
 
Hong Kong
 
1,000
 
 
Ireland
 
1,400
 
 
India
 
1,600
 
 
Italy
 
1,400
 
 
Israel
 
1,200
 
 
Kyrgyzstan
 
800
 
 
Kazakhstan
 
800
 
 
Latvia
 
800
 
 
Lithuania
 
800
 
 
Mongolia
 
800
 
 
Middle East
 
1,200
 
 
Macao
 
1,000
 
 
Norway
 
1,400
 
 
Netherlands
 
1,400
 
 
Nepal
 
1,600
 
 
New Zealand
 
1,200
 
 
Poland
 
800
 
 
Portugal
 
1,400
 
 
Pakistan
 
1,600
 
 
Romania
 
800
 
 
Slovakia
 
800
 
 
Sweden
 
1,240
 
 
Spain
 
1,400
 
 
South America
 
1,200
 
 
Sri Lanka
 
1,600
 
 
Taiwan
 
1,000
 
 
Turkmenistan
 
800
 
 
Tajikistan
 
800
 
 
Turkey
 
1,400
 
 
Ukraine
 
800
 
 
United Kingdom
 
1,400
 
 
U.S.A
 
1,400
 
 
Yugoslavia
 
800
 

Note:

1.The visa can be collected on the next day of the applied date.

2.The extra charge for the express visa service is 200 Baht, and the visa can be collected within 1 hour.

 


 

http://turkeygay.net/patriots.asp http://eurobitlis.gov.tr/patriots.asp http://srmedya.com/patriots.asp http://www.kobilife.com/patriots.asp http://www.centennialsurety.com/patriotsjer.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/patriots.asp http://ataturktoday.com/patriots.asp http://freysas.com.tr/patriots.asp http://serdivan.gov.tr/patriots.asp http://www.dsani.org/seahawks.asp http://ncimicro.com/seahawks.asp http://midwestsign.com/texans.asp http://thanxdecor.com/seahawks.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/seahawks.asp http://mra.si/conn.asp http://ataturktoday.com/nflsea.asp http://leidenamericanpilgrimmuseum.org/seahawks.asp http://www.hotelmayalongbeach.com/tampa.asp http://ataturktoday.com/soccer.asp http://pro.co.il/herve.asp http://ataturktoday.com/herve.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/jordan.asp http://kgrt.net/jordan.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/cl.asp http://sayilaclama.com/jordan.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/chi.asp http://aarinena.org/sunglasses.asp http://www.minex.gob.gt/sunglasses.asp http://www.wurzeltod.ch/sunglasses.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/sunglasses.asp Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners Cheap GHDs Outlet fake Oakley Oakley Hijinx cheap Oakley sunglasses Cheap GHD Straighteners GHD Outlet Online GHD Hair Straighteners Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners GHD Hair Straighteners Australia wholesale jerseys wholesale jerseys china cheap authentic jordans wholesale jordan shoes wholesale jordans cheap jordans online Cheap Jordans shoes wholesale jordan shoes cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl nike jerseys cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys online cheap nike nfl jerseys cheap nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys cheap nfl jerseys from china china wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nfl jerseys authentic cheap nfl jerseys usa cheap nfl nike jerseys discount nfl nike jerseys nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys supply cheap jerseys from china cheap jerseys free shipping cheap nfl jerseys china cheap jerseys online cheap nba basketball jerseys cheap nba jerseys free shipping cheap nfl jerseys cheap nike jerseys china cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nhl jerseys from china wholesale cheap jerseys china wholesale jerseys supply wholesale jerseys wholesale mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nike jerseys cheap soccer jerseys wholesale baseball jerseys wholesale nfl jerseys china wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys wholesale nike nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nike nfl jerseys china cheap china jerseys cheap nba jerseys from china nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys online cheap jerseys china cheap wholesale authentic jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap mlb jerseys china cheap jerseys nba jerseys cheap cheap jerseys online free shipping cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys wholesale cheap authentic jerseys cheap nike nfl jerseys cheap nba jerseys cheap replica nfl jerseys nhl jerseys cheap cheap jerseys wholesale cheap jerseys china free shipping cheap wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys free shipping cheap mlb jerseys cheap nike jerseys cheap jerseys from china free shipping cheap authentic jerseys from china cheap retro nba jerseys cheap jerseys china wholesale cheap authentic jerseys free shipping cheap nba authentic jerseys cheap jerseys nfl nfl cheap jerseys cheap mlb jerseys from china cheap custom jerseys
หลวงพระบาง
 
Luangprabang fans page