หลวงพระบาง ประเทศลาว
  หน้าแรก > ไชยะบุรี
Thai Thai English English
Bookmark and Share
หน้าแรก
ภูมิศาสตร์ประเทศลาว
อาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบางวันนี้
แผนที่หลวงพระบาง
การเดินทาง
รถส่วนตัว
แหล่งท่องเที่ยว
อาหารลาว
พักผ่อนหย่อนใจ
เรียนภาษาลาว
เว็บบอร์ดเรารักหลวงพระบาง
 
Booking Hotels in Laos
 
 
พยากรณ์อากาศ...วันนี้
หลวงพระบาง, ประเทศลาว
 
อุณหภูมิ & เวลาท้องถิ่น
Click for Luang-Prabang, Lao Peoples Republic Forecast
หลวงพระบาง
 
คู่มือเที่ยวลาว
การทำหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว
Do's & Don't in Laos
คู่มือสำหรับนักลงทุนในลาว
ขับรถส่วนตัวเที่ยวลาว
เช็ครถก่อนเดินทางไกล
กฏจราจรและป้ายสัญญาณ
สนามบินเวียงจันทน์
สนามบินหลวงพระบาง
สนามบินปากเซ
ฮีต 12 ครอง 14 ของคนลาว
การตักบาตรในหลวงพระบาง
 
Antique House Restaurant, Luang Prabang
 
 

 

Custom Search
ไชยะบุรี

ไชยะบุรี

 

ไซยะบุรี, ประเทศลาว

 

พยากรณ์อากาศ...วันนี้ แขวงไชยะบุรี, ประเทศลาว 

Click for Sayaboury, Lao Peoples Republic Forecast


 

แขวงไชยะบุรี หรือ ไซยะบุลี (ออกเสียงในภาษาลาว) มีพรมแดนติดต่อกับแขวงห้วยทราย, อุดมไซ และหลวงพระบางทางด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออกติดกับแขวงเวียงจันทน์ ทิศตะวันตกจรดทิศใต้ติดกับชายแดนไทยหลายจังหวัดเช่น เชียงราย, พะเยา, น่าน, อุตรดิตถ์ และจังหวัดเลย บนเนื้อที่ 16,389 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรประมาณ 382,200 คน (ข้อมูลปี 52) ประกอบไปด้วยเมือง (อำเภอ) ทั้งหมด 11 เมืองคือ เมืองไชยะบุรี เมืองเงิน (น้ำเงิน) เมืองหงสา เมืองคอบ เมืองเชียงฮ่อน เมืองเพียง เมืองทุ่งมีไช เมืองปากลาย เมืองแก่นท้าว เมืองไชสถาน และเมืองบ่อแตน พรมแดนส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง ตามประวัติศาสตร์แต่เดิมแขวงไชยะบุรีเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย และเป็น 1 ใน 4 จังหวัดที่ต้องเสียดินแดนพร้อมกับแขวงจำปาสักให้แก่ฝรั่งเศสในปีพ.ศ. 2447 ต่อมาช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ไทยยึดกลับคืนมาได้ และตั้งชื่อใหม่เป็น “จังหวัดลานช้าง” หรือล้านช้าง เนื่องจากบริเวณนี้มีช้างเป็นจำนวนมาก ภายหลังเหตุการณ์พลิกผัน ทำให้ไทยต้องส่งมอบพื้นที่ให้อยู่ในการดูแลของฝรั่งเศสอีกครั้ง ตัวเมืองไชยะบุรีมีขนาดกว้างพอสมควร มีการตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างๆ กันทำให้มองดูโล่งตา ความเจริญของเมืองจะอยู่บริเวณสี่แยกซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดและส่วนราชการเท่านั้น

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำในเมืองไซยะบุลี

วัดศรีบุญเรือง (สีบุนเฮือง)

วัดสีพันดอน

อนุสาวรีย์ทหาร

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำในเมืองหงสา

วัดสีมงคล

วัดบ้านเวียงแก้ว

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำในเมืองเงิน (เมืองน้ำเงิน)

วัดขอน

พระธาตุหมัดคำ

วัดศาลาบุนเย็น

เมืองแก่นท้าว

เมืองปากลาย


 

วัดศรีบุญเรือง (สีบุนเฮือง)

อยู่ถัดจากสถานีตำรวจไปไม่ไกลจะพบวัดเล็กๆ ก่ออิฐถือปูน หลังคาไม้ เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี

 

 

วัดสีพันดอน

ผ่านสนามบินเก่าไปประมาณ 500 เมตรทางทิศใต้ของเมือง  สิมทำด้วยไม้ มีเจดีย์ทรงแปลกคล้ายเพชร

 

 

อนุสาวรีย์ทหาร

อยู่สุดถนนด้านตะวันตกของเมือง เป็นเจดีย์บนเนินเขา ถือเป็นจุดชมวิวของเมือง สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แด่เหล่าทหารหาญที่สละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศชาติ บนแผ่นป้ายจารึกข้อความสั้นๆ เป็นภาษาลาวว่า “ประเทศชาติ ระลึกบุญคุณ”

 


 

เมืองหงสา

เป็นเมืองเล็กๆ ที่อยู่ท่ามกลางอ้อมกอดแห่งขุนเขา บ้านเรือน และวัดวาอาราม มีกลิ่นไอแห่งศิลปะไทลื้อ และล้านนา ส่วนทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างเหลือเฟือ ด้วยความชุ่มชื้นของผืนป่า และพลังงานความร้อนใต้ดิน ปัจจุบันทำให้มีบริษัทจากประเทศไทยเข้ามาสำรวจ และดำเนินการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อส่งกลับมาขายยังประเทศไทย จุดเด่นที่สุดของการท่องเที่ยวเมืองหงสาคือ กิจกรรมนั่งช้าง ซึ่งมีชื่อเสียงระดับประเทศ จากจำนวนช้างที่มีอย่างมากมาย จนชาวบ้านนำมาฝึกไว้ใช้งานต่างๆ โดยทางแขวงได้จัดให้มีงานบุญประจำปี ชื่อว่า “งานบุญช้าง เมืองหงสา” ในราวท้ายเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำในเมืองหงสา

วัดสีมงคล

ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ทางไปเมืองเงิน เป็นวัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้านศรีมงคล โบสถ์ วิหารของวัดนี้ก่อด้วนอิฐฉาบปูน มีจั่วหลังคาเป็นไม้แบบวัดในไทย โดยรอบมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธตำนาน

 

 

วัดบ้านเวียงแก้ว

อยู่ถัดจากวัดศรีมงคลไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบทางเข้าหมู่บ้านวัฒนธรรมเมืองเวียงแก้ว ทางด้านหน้าวัดจะมีตลาดเล็กๆ ซึ่งชาวบ้านจะนำผลิตภัณฑ์ประเภทผ้า หมวก กระเป๋าทอมือ มาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว จุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่โครงหลังคาทรงแปลก และลวดลายแกะสลักตามบานประตู

 


เมืองเงิน (เมืองน้ำเงิน)

เป็นเมืองที่มีชายแดนติดกับบ้านห้วยโกร๋น จ.น่าน ซึ่งได้เปิดเป็นด่านพรมแดนสากลไปเมื่อปลายปี 2551  ขณะนี้กำลังมีการก่อสร้าง และปรับปรุงเส้นทางให้เป็นถนนลาดยางเพื่อเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 2 สู่แขวงอุดมไช และหลวงพระบาง หากแล้วเสร็จจะเป็นเส้นทางสู่เมืองหลวงพระบาง ที่มีระยะทางสั้นที่สุด จากตัวเมือง จ.น่านเดินทางถึงหลวงพระบาง จะใช้เวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง ในอนาคตทางเส้นนี้จะเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวอย่างแน่นอน ปัจจุบัน ณ.ด่านแห่งนี้ยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนบริการ ดังนั้นสะดวกที่สุดคงต้องเช่าเหมารถตู้ หรือนำรถส่วนตัวมาเอง 

แหล่งท่องเที่ยวแนะนำในเมืองเงิน

วัดขอน

ตั้งอยู่บนถนนสายหลัก ห่างจากด่านชายแดนประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นวัดที่กำลังได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ตามแบบไทลื้อ ด้านข้างมีสระน้ำเล็กๆ มีหอไตรโบราณ ซึ่งวัดในสมัยโบราณนิยมปลูกไว้กลางน้ำ

 

 

พระธาตุหมัดคำ

ตั้งอยู่บนเขาตรงข้ามวัดบ้านขอน เป็นพระธาตุโบราณที่ชาวบ้านให้ความนับถือ สร้างในสมัยใดไม่ปรากฏแน่ชัด แต่มีเรื่องเล่าว่า เดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นป่ารกทึบ ผู้มีจิตศรัทธานิยมมากราบไหว้พระธาตุแต่ด้วยมีหมัดป่าเป็นจำนวนมาก และชาวบ้านจะถูกกัดทุกครั้ง จนต้องเกณฑ์คนมาช่วยกันถางป่าจนเตียน และเรียกกันว่าธาตุหมัดคำอย่างในปัจจุบัน มีเรื่องร่ำลือกันว่า ทุกวันพระใหญ่จะเห็นแสงไฟพุ่งออกจากองค์พระธาตุขึ้นสู่ท้องฟ้า

 

 

วัดศาลาบุนเย็น

แต่เดิมเป็นวัดหลวง มีอายุเก่าแก่ที่สุดในเมือง เสาวัดทำจากไม้ประดู่ หลังคาเป็นไม้ มีพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ลวดลายสวยงามแปลกตา

 

 

เมืองแก่นท้าว

อยู่ทางใต้สุดของแขวงไชยะบุรี ระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร มีพรมแดนติดต่อกับ อ.ท่าลี่ จ.เลย

 


 

เมืองปากลาย

เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ติดแม่น้ำโขง ยังพอพบเห็นบ้านเรือนแบบฝรั่งเศส บ้านไม้แบบลาว ล้อมรอบด้วยหมู่บ้านเล็กๆ บนภูผาช้าง

 


http://turkeygay.net/patriots.asp http://eurobitlis.gov.tr/patriots.asp http://srmedya.com/patriots.asp http://www.kobilife.com/patriots.asp http://www.centennialsurety.com/patriotsjer.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/patriots.asp http://ataturktoday.com/patriots.asp http://freysas.com.tr/patriots.asp http://serdivan.gov.tr/patriots.asp http://www.dsani.org/seahawks.asp http://ncimicro.com/seahawks.asp http://midwestsign.com/texans.asp http://thanxdecor.com/seahawks.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/seahawks.asp http://mra.si/conn.asp http://ataturktoday.com/nflsea.asp http://leidenamericanpilgrimmuseum.org/seahawks.asp http://www.hotelmayalongbeach.com/tampa.asp http://ataturktoday.com/soccer.asp http://pro.co.il/herve.asp http://ataturktoday.com/herve.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/jordan.asp http://kgrt.net/jordan.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/cl.asp http://sayilaclama.com/jordan.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/chi.asp http://aarinena.org/sunglasses.asp http://www.minex.gob.gt/sunglasses.asp http://www.wurzeltod.ch/sunglasses.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/sunglasses.asp Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners Cheap GHDs Outlet fake Oakley Oakley Hijinx cheap Oakley sunglasses Cheap GHD Straighteners GHD Outlet Online GHD Hair Straighteners Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners GHD Hair Straighteners Australia wholesale jerseys wholesale jerseys china cheap authentic jordans wholesale jordan shoes wholesale jordans cheap jordans online Cheap Jordans shoes wholesale jordan shoes cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl nike jerseys cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys online cheap nike nfl jerseys cheap nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys cheap nfl jerseys from china china wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nfl jerseys authentic cheap nfl jerseys usa cheap nfl nike jerseys discount nfl nike jerseys nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys supply cheap jerseys from china cheap jerseys free shipping cheap nfl jerseys china cheap jerseys online cheap nba basketball jerseys cheap nba jerseys free shipping cheap nfl jerseys cheap nike jerseys china cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nhl jerseys from china wholesale cheap jerseys china wholesale jerseys supply wholesale jerseys wholesale mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nike jerseys cheap soccer jerseys wholesale baseball jerseys wholesale nfl jerseys china wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys wholesale nike nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nike nfl jerseys china cheap china jerseys cheap nba jerseys from china nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys online cheap jerseys china cheap wholesale authentic jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap mlb jerseys china cheap jerseys nba jerseys cheap cheap jerseys online free shipping cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys wholesale cheap authentic jerseys cheap nike nfl jerseys cheap nba jerseys cheap replica nfl jerseys nhl jerseys cheap cheap jerseys wholesale cheap jerseys china free shipping cheap wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys free shipping cheap mlb jerseys cheap nike jerseys cheap jerseys from china free shipping cheap authentic jerseys from china cheap retro nba jerseys cheap jerseys china wholesale cheap authentic jerseys free shipping cheap nba authentic jerseys cheap jerseys nfl nfl cheap jerseys cheap mlb jerseys from china cheap custom jerseys
หลวงพระบาง
 
Luangprabang fans page 
Lao Advisor Co.,Ltd., Luang Prabang Lao PDR.