หลวงพระบาง ประเทศลาว
  หน้าแรก > บ่อแก้ว
Thai Thai English English
Bookmark and Share
หน้าแรก
ภูมิศาสตร์ประเทศลาว
อาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบางวันนี้
แผนที่หลวงพระบาง
การเดินทาง
รถส่วนตัว
แหล่งท่องเที่ยว
อาหารลาว
พักผ่อนหย่อนใจ
เรียนภาษาลาว
เว็บบอร์ดเรารักหลวงพระบาง
 
Booking Hotels in Laos
 
 
พยากรณ์อากาศ...วันนี้
หลวงพระบาง, ประเทศลาว
 
อุณหภูมิ & เวลาท้องถิ่น
Click for Luang-Prabang, Lao Peoples Republic Forecast
หลวงพระบาง
 
คู่มือเที่ยวลาว
การทำหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว
Do's & Don't in Laos
คู่มือสำหรับนักลงทุนในลาว
ขับรถส่วนตัวเที่ยวลาว
เช็ครถก่อนเดินทางไกล
กฏจราจรและป้ายสัญญาณ
สนามบินเวียงจันทน์
สนามบินหลวงพระบาง
สนามบินปากเซ
ฮีต 12 ครอง 14 ของคนลาว
การตักบาตรในหลวงพระบาง
 
Antique House Restaurant, Luang Prabang
 
 

 

Custom Search
บ่อแก้ว

 บ่อแก้ว

 

บ่อแก้ว, ประเทศลาว

  

พยากรณ์อากาศวันนี้...เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว, ประเทศลาว


 

ในขณะที่นครหลวงเวียงจันทน์เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทย เพราะจากจังหวัดหนองคายสามารถข้ามสะพานมิตรภาพไปยังฝั่งลาวได้สะดวก ทำให้หนองคายเป็นจังหวัดท่องเที่ยวริมชายแดนของภาคอีสานที่ได้รับความนิยม เช่นเดียวกันทางภาคเหนือของไทย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ก็สามารถเดินทางข้ามโขงไปยังแขวงบ่อแก้วได้ง่ายดายเช่นกัน

นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่จะเลือกเดินทางไปแขวงบ่อแก้วแบบเช้าไปเย็นกลับ แต่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเริ่มต้นการเดินทางไปยังเมืองหลวงพระบาง ด้วยการล่องเรือตามลำน้ำโขงจากท่าเรือห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 วัน 1 คืน โดยจะแวะพักที่ปากแบงเพื่อเดินทางต่อไปในวันรุ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี แขวงบ่อแก้วก็ยังมีสถานที่น่าสนใจให้เที่ยวชม ตั้งแต่วัดจอมแก้วมณีรัตน์ วัดเก่าแก่ของเมือง, วัดพระธาตุตากผ้าทอง ที่ชาวบ้านเล่าว่า ทุกๆ วันขึ้น 15 ค่ำ จะมีแสงพวยพุ่งออกมาจากองค์พระธาตุ และอนุสรณ์สถานของท่านไกรสร พรหมวิหาร อดีตนายกรัฐมนตรีอันเป็นที่เคารพรักของชาวลาว ตลอดจนวิถีชีวิตของชาวบ้านหลากเผ่า ทั้งชาวเขาเผ่าแลนแตนที่ยังคงรักษาประเพณีดั้งเดิมไว้อย่างเหนียวแน่น หมู่บ้านยองหิน ภูมิปัญญาของชาวไทลื้อที่สามารถสร้างบ้านไม้แบบเคลื่อนย้ายได้ หลังจากนั้นแวะชมหมู่บ้านต้มเหล้าขนาดใหญ่ ก่อนกลับหากหิวในเมืองยังมีขนมจีนเคล้าปลาร้ารสเด็ดให้ลิ้มลองที่หมู่บ้านข้าวปุ้น

บ่อแก้ว

แขวงบ่อแก้ว เป็นแขวงที่มีขนาดเล็กที่สุดของลาว มีพรมแดนติดกับไทย และพม่า ห่างจากชายแดนจีนเพียง 100 กิโลเมตร เดิมบริเวณนี้เรียกว่าหัวโขง เพราะตั้งอยู่บริเวณต้นแม่น้ำโขง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบ่อแก้ว มีห้วยทรายเป็นเมืองหลวง เมืองท่าการค้าที่ใหญ่ที่สุดริมแม่น้ำโขง ประกอบไปด้วยเมืองบริวารทั้งหมด 5 เมือง คือ เมืองห้วยทราย, เมืองเมิง, เมืองปากทา, เมืองผาอุดม และเมืองต้นผึ้ง มีจำนวนประชากรประมาณ 149,700 คน (พ.ศ. 2547) สมัยฝรั่งเศสเข้ามาปกครองลาว เมืองห้วยทรายมีความเจริญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นที่ทำการแขวง และได้สร้างค่ายทหารเอาไว้บนเนิน เรียกว่าป้อมการ์โน ทหารไทยเคยเข้าไปยึดสมัยเกิดกรณีพิพาทอินโดจีน ชาวบ้านที่อาศัยในเมืองห้วยทรายส่วนใหญ่เป็นชาวลาว ชาวไทลื้อ ส่วนริมแม่น้ำโขงจะเป็นชาวไทเขิน และตามภูเขามีชนเผ่าอื่นๆ อีกมากมาย

กิจกรรมและสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำในเมืองห้วยทราย

วัดจอมแก้วมณีรัตน์

วัดพระธาตุตากผ้าทอง

อนุสรณ์สถานของท่านไกรสร พรหมวิหาร

สนามบินบ่อแก้ว

ตลาดเมืองบ่อแก้ว

หมู่บ้านต่างๆ รอบตัวเมือง


วัดจอมแก้วมณีรัตน์ 

ที่ตั้ง: อยู่บนเนินเขาความสูงประมาณ 100 เมตร ห่างจากท่าเรือท่าด่านพรมแดนไทย-ลาว ระยะทางประมาณ 200 เมตร

วัดเก่าแก่แห่งแรกที่คุณไม่ควรพลาดชมคือ วัดจอมแก้วมณีรัตน์ ตั้งอยู่บนเขาเหนือเมือง หันหน้าสู่แม่น้ำ ภายในบริเวณวัดมีพระอุโบสถขนาดกลางสร้างด้วยไม้สัก ศิลปะแบบไทยใหญ่ ฝาผนังโดยรอบของพระอุโบสถมีภาพเขียนสีน้ำมันลักษณะเป็นศิลปกรรมแบบลาวมีสีสันสวยงาม และชัดเจนอยู่มาก และที่บริเวณหอระฆัง มีระฆัง และกลองขนาดใหญ่ตั้งอยู่ บนยอดสูงสุดของหอระฆังสามารถชมทิวทัศน์ฝั่งไทย และมองเห็นท่าเรือบัคได้อย่างชัดเจน

แม้วัดจอมเขามณีรัตน์จะเป็นวัดเก่าแก่แต่วัดแห่งนี้ก็ได้รับการปฏิสังขรณ์ และบูรณะซ่อมแซมใหม่ โดยพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเมื่อครั้งทรงเสด็จมาเยี่ยมเยือนเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2537 ที่ผ่านมา นอกจากนี้บนยอดเขาใกล้กันยังมีป้อมการ์โน ป้อมเก่าของฝรั่งเศส ปัจจุบันใช้เป็นที่ตั้งของกองทัพรัฐบาลลาว ไม่อนุญาตให้บุคคลทั่วไปเข้าชม

 

 

 

วัดพระธาตุตากผ้าทอง

ที่ตั้ง: อยู่บนเนินเขาความสูงประมาณ 200 เมตร ห่างจากท่าเรือด่านพรมแดนไทย-ลาว ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

ทางขึ้นของวัดพระธาตุตากผ้าทองอยู่ห่างจากท่าเรือเร็วของลาวประมาณ 100 เมตร ภายในบริเวณวัดมีพระอุโบสถขนาดกลาง เป็นศิลปกรรมแบบลาว ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ขึ้นมาใหม่ ใกล้กับตัวพระอุโบสถมีพระธาตุตั้งอยู่โดยหันหน้ามาทางฝั่งไทย ชาวลาวเล่าว่า ทุกๆ วันขึ้น 15 ค่ำ จะมีแสงสีต่างๆพวยพุ่งออกมาจากองค์พระธาตุ เป็นเรื่องแปลกประหลาดมาก จะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อมองจากฝั่งไทย

 


 

อนุสรณ์สถานของท่านไกรสร พรหมวิหาร

ที่ตั้ง: ห่างจากท่าเรือด่านพรมแดนไทย-ลาว ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

อนุสรณ์สถานของท่านไกรสร พรหมวิหาร อดีตนายกรัฐมนตรีของลาวผู้ล่วงลับไปแล้ว เป็นที่เคารพรักของชาวลาวเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อครั้งท่านยังมีชีวิตอยู่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่างๆ นานัปการให้กับบ้านเมือง และชาวลาวทั่วทั้งประเทศ ปัจจุบันชาวลาวนิยมมากราบไหว้และสักการบูชาอนุสรณ์สถานของท่านเป็นจำนวนมาก

 


 

สนามบินบ่อแก้ว

ที่ตั้ง: อยู่ห่างจากท่าเรือด่านพรมแดนไทย-ลาว ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร

เป็นสนามบินภายในประเทศ สร้างขึ้นในสมัยสหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทในลาว รันเวย์สนามบินค่อนข้างเก่า มีหอบังคับการบินบินความสูงประมาณ 100 เมตร อยู่หนึ่งแห่ง มีเที่ยวบินให้บริการจากนครหลวงเวียงจันทน์มาสนามบินห้วยทรายสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (เที่ยวบินอาจเปลี่ยนแปลงได้) รอบๆ สนามบินมีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก

 


 

ตลาดเมืองบ่อแก้ว

ตลาดเมืองบ่อแก้วเป็นตลาดเช้า อยู่ทางทิศใต้ของตัวเมือง บริเวณนี้นับเป็นจุดตั้งต้นถนนสายหลักคือ ถนนเลียบชายฝั่งโขง สองฟากฝั่งมีร้านรวงตั้งอยู่เรียงรายทั้ง ร้านอาหาร, ร้านขายสินค้าทั่วไป และร้านขายของที่ระลึกจากชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ

 


 

หมู่บ้านต่างๆ รอบตัวเมือง

นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ในตัวเมืองแล้ว หากมีเวลาพอรอบๆ ตัวเมืองยังมีวิถีชีวิตของชาวบ้านหลากหลายเผ่าที่น่าสนใจให้เที่ยวชม ใช้เวลาเพียงครึ่งวันก็เที่ยวได้ครบแล้ว

หมู่บ้านน้ำว้าง

ถัดจากตัวเมืองห้วยทรายมาประมาณ 20 กิโลเมตร จะพบกับหมู่บ้านชาวเขาเผ่าแวนแตนหรือเรียกอีกชื่อว่า ลาวห้วย เป็นชนชาติเก่าแก่ของลาว ภายในหมู่บ้านยังคงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ชาวเขาเผ่านี้แต่งตัวคล้ายชาวเผ่าเย้า ผู้หญิงนุ่งซิ่นสั้น ใช้สีดำเป็นพื้น ผู้ชายใส่เสื้อเปิดให้เห็นหน้าท้อง

หมู่บ้านข้าวปุ้น

เป็นหมู่บ้านชาวลาวที่ประกอบอาชีพทำขนมจีนกันทั้งหมู่บ้านส่งขายตามแขวงต่างๆ ในประเทศลาว และบางส่วนส่งมาขายยังฝั่งอำเภอเชียงของของไทยอีกด้วย ชาวลาวนิยมรับประทานขนมจีนซึ่งนำมาผสมกับน้ำปลาร้าเป็นอันมาก

หมู่บ้านยองหิน

เป็นหมู่บ้านของชาวไทลื้อที่อาศัยอยู่ในประเทศลาว จุดเด่นน่าชมอยู่ตรงภูมิปัญญาของชาวไทลื้อที่สร้างบ้านไม้ทั้งหลังแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายบ้านได้ โดยนำเสาบ้านแต่ละต้นมาวางบนหิน สันนิษฐานว่าเพื่อป้องกันปลวกมากัดกินเสาบ้านมากกว่าต้องการจะเคลื่อนย้าย

หมู่บ้านต้มเหล้า

เป็นหมู่บ้านชาวลาวที่ประกอบอาชีพในการต้มเหล้า สาโท กระแช่ กินทั้งหมู่บ้านเพราะในประเทศลาว การต้มเหล้าไม่ถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด ชาวลาวในหมู่บ้านแห่งนี้หลังจากว่างเว้นจากการทำนาแล้วจะหันมาต้มเหล้ากันทั้งหมู่บ้าน เพราะวัตถุดิบจำพวกข้าวเหนียวมีเป็นจำนวนมาก สำหรับปริมมาณของดีกรีไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับเวลาการหมักบ่มของแต่ละบ้านแต่คาดว่าคงจะมีปริมาณสูงกว่า 40 ดีกรีขึ้นไป 


 

http://turkeygay.net/patriots.asp http://eurobitlis.gov.tr/patriots.asp http://srmedya.com/patriots.asp http://www.kobilife.com/patriots.asp http://www.centennialsurety.com/patriotsjer.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/patriots.asp http://ataturktoday.com/patriots.asp http://freysas.com.tr/patriots.asp http://serdivan.gov.tr/patriots.asp http://www.dsani.org/seahawks.asp http://ncimicro.com/seahawks.asp http://midwestsign.com/texans.asp http://thanxdecor.com/seahawks.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/seahawks.asp http://mra.si/conn.asp http://ataturktoday.com/nflsea.asp http://leidenamericanpilgrimmuseum.org/seahawks.asp http://www.hotelmayalongbeach.com/tampa.asp http://ataturktoday.com/soccer.asp http://pro.co.il/herve.asp http://ataturktoday.com/herve.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/jordan.asp http://kgrt.net/jordan.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/cl.asp http://sayilaclama.com/jordan.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/chi.asp http://aarinena.org/sunglasses.asp http://www.minex.gob.gt/sunglasses.asp http://www.wurzeltod.ch/sunglasses.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/sunglasses.asp Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners Cheap GHDs Outlet fake Oakley Oakley Hijinx cheap Oakley sunglasses Cheap GHD Straighteners GHD Outlet Online GHD Hair Straighteners Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners GHD Hair Straighteners Australia wholesale jerseys wholesale jerseys china cheap authentic jordans wholesale jordan shoes wholesale jordans cheap jordans online Cheap Jordans shoes wholesale jordan shoes cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl nike jerseys cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys online cheap nike nfl jerseys cheap nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys cheap nfl jerseys from china china wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nfl jerseys authentic cheap nfl jerseys usa cheap nfl nike jerseys discount nfl nike jerseys nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys supply cheap jerseys from china cheap jerseys free shipping cheap nfl jerseys china cheap jerseys online cheap nba basketball jerseys cheap nba jerseys free shipping cheap nfl jerseys cheap nike jerseys china cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nhl jerseys from china wholesale cheap jerseys china wholesale jerseys supply wholesale jerseys wholesale mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nike jerseys cheap soccer jerseys wholesale baseball jerseys wholesale nfl jerseys china wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys wholesale nike nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nike nfl jerseys china cheap china jerseys cheap nba jerseys from china nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys online cheap jerseys china cheap wholesale authentic jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap mlb jerseys china cheap jerseys nba jerseys cheap cheap jerseys online free shipping cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys wholesale cheap authentic jerseys cheap nike nfl jerseys cheap nba jerseys cheap replica nfl jerseys nhl jerseys cheap cheap jerseys wholesale cheap jerseys china free shipping cheap wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys free shipping cheap mlb jerseys cheap nike jerseys cheap jerseys from china free shipping cheap authentic jerseys from china cheap retro nba jerseys cheap jerseys china wholesale cheap authentic jerseys free shipping cheap nba authentic jerseys cheap jerseys nfl nfl cheap jerseys cheap mlb jerseys from china cheap custom jerseys
หลวงพระบาง
 
Luangprabang fans page 
Lao Advisor Co.,Ltd., Luang Prabang Lao PDR.