หลวงพระบาง ประเทศลาว
  หน้าแรก > วัดวาอาราม
Thai Thai English English
Bookmark and Share
หน้าแรก
ภูมิศาสตร์ประเทศลาว
อาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบางวันนี้
แผนที่หลวงพระบาง
การเดินทาง
รถส่วนตัว
แหล่งท่องเที่ยว
อาหารลาว
พักผ่อนหย่อนใจ
เรียนภาษาลาว
เว็บบอร์ดเรารักหลวงพระบาง
 
Booking Hotels in Laos
 
 
พยากรณ์อากาศ...วันนี้
หลวงพระบาง, ประเทศลาว
 
อุณหภูมิ & เวลาท้องถิ่น
Click for Luang-Prabang, Lao Peoples Republic Forecast
หลวงพระบาง
 
คู่มือเที่ยวลาว
การทำหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว
Do's & Don't in Laos
คู่มือสำหรับนักลงทุนในลาว
ขับรถส่วนตัวเที่ยวลาว
เช็ครถก่อนเดินทางไกล
กฏจราจรและป้ายสัญญาณ
สนามบินเวียงจันทน์
สนามบินหลวงพระบาง
สนามบินปากเซ
ฮีต 12 ครอง 14 ของคนลาว
การตักบาตรในหลวงพระบาง
 
Antique House Restaurant, Luang Prabang
 
 

 

Custom Search
วัดวาอาราม

 

วัดในหลวงพระบาง
 
 
หลวงพระบาง เป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้ชื่อว่ามีวัดมากที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศลาว เนื่องจากในอดีตเมืองหลวงพระบางเคยเป็นราชธานีเก่าของอาณาจักรล้านช้างอันรุ่งเรือง Louangprabang.net ได้รวบรวมประวัติความเป็นมาโดยสังเขปของวัดในหลวงพระบาง 30 วัดที่สำคัญ สำหรับผู้สนใจศึกษาก่อนออกเดินทาง จะช่วยให้การท่องเที่ยวมีอรรถรสมากยิ่งขึ้น โดยได้แบ่งเป็นหมวดหมู่ วัดสำคัญ ในหลวงพระบาง (ไม่ควรพลาดในการเที่ยวชม) และ วัดอื่นๆ ในหลวงพระบางที่น่าสนใจ ซึ่งจะเหมาะสำหรับท่านที่สนใจและมีเวลาในการท่องเที่ยวมากพอ
 
 
แผนที่แสดงวัดต่างๆ ที่สำคัญ ในหลวงพระบาง
  
คลิกที่รูปเพื่อชมภาพขยายใหญ่
 

 
วัดสำคัญ ในหลวงพระบาง (ไม่ควรพลาดในการเที่ยวชม)
เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาจำกัด
*คลิกชื่อวัดเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติม*
 
 
วัดเชียงทอง “สุดยอดสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง”
 
วัดเชียงทอง, หลวงพระบาง
 
สถานที่ตั้ง: (ดูในแผนที่ วัดในเขตตัวเมืองชั้นใน)
เวลาเปิด-ปิด: 06.00 a.m.-05.30 p.m.
ค่าธรรมเนียมในการเข้าชม: 20,000 Kip/คน
 
 
วัดใหม่สุวรรณภูมาราม “อดีตพระสังฆราชองค์สุดท้าย เคยประทับที่วัดนี้”
 
วัดใหม่สุวรรณภูมา, หลวงพระบาง
 
สถานที่ตั้ง: (ดูในแผนที่ วัดใกล้พระราชวังหลวงพระบาง)
เวลาเปิด-ปิด: 07.00 a.m.-06.00 p.m.
ค่าธรรมเนียมในการเข้าชม: 10,000 Kip/คน
 
 
วัดวิชุลนราช (พระธาตุหมากโม)
 
วัดวิชุล (พระธาตุหมากโม), หลวงพระบาง
 
สถานที่ตั้ง: (ดูในแผนที่ วัดบริเวณโดยรอบภูสี)
เวลาเปิด-ปิด: 07.00 a.m.-05.00 p.m.
ค่าธรรมเนียมในการเข้าชม: 20,000 Kip/คน
 
 
วัดป่าโพนเพา (ชมสันติเจดีย์ และวิวทิวทัศน์เมืองหลวงพระบางในมุมสูงโดยรอบ)
 
วัดป่าโพนเพา, หลวงพระบาง
 
สถานที่ตั้ง: (ดูในแผนที่ วัดบริเวณอื่นๆ)
เวลาเปิด-ปิด: เช้า 08.00 a.m.-10.00 a.m., บ่าย 1.30 p.m.-04.30 p.m.
ค่าธรรมเนียมในการเข้าชม: 20,000 Kip/คน
 
 
วัดพระบาทใต้ (“วัดเวียด” ชมพระพุทธรูปและสถาปัตยกรรมแบบเวียดนาม)
 
วัดพระบาทใต้ (วัดเวียด), หลวงพระบาง
 
สถานที่ตั้ง: (ดูในแผนที่ วัดในเขตตัวเมืองชั้นนอก)
เวลาเปิด-ปิด: 06.00 a.m.-05.30 p.m.
ค่าธรรมเนียมในการเข้าชม: 10,000 Kip/คน
 


วัดอื่นๆ ที่น่าสนใจในหลวงพระบาง (ดูแผนที่ด้านบนประกอบ)

 
วัดใกล้พระราชวังหลวงพระบาง
 
 
วัดพระมหาธาตุราชบวรวิหาร (วัดทาดน้อย)
 
วัดพระมหาธาตุสร้างในปีพ.ศ. 2091 (สมัยพระเจ้าไซยเชษฐาธิราช) ได้รับการบูรณะมาแล้วหลายครั้ง แต่ครั้งที่สำคัญ เกิดขึ้นในปีพ.ศ.2453 โดยเจ้ามหาอุปราชบุญคง ภายในสิม (อุโบสถ) แบบล้านช้างมี "ราวเทียน" รูปนาค 24 ตัว ฝีมือการแกะวิจิตรงดงาม หน้าสิมมีเจดีย์ธาตุองค์ใหญ่ บรรจุอัฐิของเจ้าเพชรราชรัตนวงศา อดีตนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศลาว และถือเป็นรัฐบุรุษของประเทศลาวยุคใหม่ เฉพาะพระอุโบสถขนาดใหญ่ มีการตกแต่งเพิ่มเติมรูปสลักบนบานประตูและหน้าต่าง แสดงเรื่องเล่าชาดกพระสุธนมโนราห์ดูสวยงามเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นฝีมือสกุลช่างพ่อเฒ่าเพียตัน ด้านหลังมีพระธาตุเจดีย์ยอดทรงระฆังประดับเศวตฉัตร 17 ช่อ นั้นหมายถึง วัดนี้สร้างโดยพระมหากษัตริย์หรือเจ้าชีวิต
 
 
วัดหอเซียงวรวิหาร
 
วัดหัวเซียง สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าไซเชษฐาธิ  ราช (พ.ศ. 2091) เช่นเดียวกันกับวัดพระมหาธาตุ มีการค้นพบพระพุทธรูปสำริดในสมัยเดียวกันหลายองค์ พระอุโบสถมีขนาดเล็กเป็นศิลปะแบบหลวงพระบางแท้ๆ ภาพวาดฝาผนังด้านหน้าได้ถูกวาดขึ้นในภายหลัง
 
 
 
 
 
วัดโพนไซซะนะสงคราม
 
สร้างในปี พ.ศ. 2334 โดยพระเจ้าอนุรุทธราช ตามประวัติกล่าวว่าเป็นประเพณีที่พระมหากษัตริย์แห่งนครหลวงพระบางและเหล่าแม่ทัพนายกองทั้งหลายต้องมาทำพิธีนมัสการพระองค์หลวง (พระประธาน) เพื่อขอพรก่อนจะออกไปรบทัพจับศึก เชื่อกันว่าองค์พระประธานของวัดนี้ มีอำนาจช่วยบันดาลให้ชนะศึกสงคราม พระอุโบสถมีลักษณะศิลปะแบบหลวงพระบางทั่วไป ภายในแบ่งเป็น 3 ห้องยาว 4 ห้องขวาง ภายหลังห้องขวางพังลง 2 ห้องและเริ่มบูรณะในปีพ.ศ. 2513 โดยขยายกว้างออกข้างละ 1 เมตร จากนั้นจึงบูรณะใหม่หมดทั้งหลัง
 
 
วัดเซียงม่วนวชิระมังคลาราม
 
สร้างโดยเจ้านายพระองค์หนึ่งในปีพ.ศ. 2396 ในรัชสมัยพระเจ้าจันทราช ในการบูรณะพระอุโบสถภายหลังมีเพียงบางส่วน โดยเฉพาะฝาผนังทั้งสองข้างและผนังด้านหน้า ปัจจุบันยังคงสภาพโครงสร้างดั้งเดิมเอาไว้ ผนังด้านนอกทางหน้าสิม (อุโบสถ) มีภาพวาดที่สวยงาม ด้านทิศตะวันตกของพระอุโบสถมีพระธาตุและอูบมุงกล่มหนึ่ง ปัจจุบันวัดเชียงม่วนได้เปิดให้เป็นศูนย์ฟื้นฟูศิลปะสกุลช่างลาวหลวงพระบางมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 โดยได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศนิวซีแลนด์เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ กุฏิหลังเก่านำมาใช้เป็นห้องเรียน และองค์การยูเนสโกได้ให้การช่วยเหลือในการจัดตั้งศูนย์ฯ ฝึกอบรมแห่งนี้ผ่านมาทางแผนกแถลงข่าวและวัฒนธรรมหลวงพระบาง จุดประสงค์ก็เพื่อฟื้นฟูศิลปะสกุลช่างลาวที่ได้ยุติไปตั้งแต่ปี ค.ศ. 1975 ให้มีกลับคืนมา โดยได้ฝึกสอนพระสงฆ์และสามเณรผู้ที่สนใจในวิชาศิลปะสกุลช่างลาวหลวงพระบาง แขนงที่ได้รับฟื้นฟูและเปิดสอนมี แผนกการวาดรูป, แผนกช่างแกะสลักไม้และแผนกการหล่อพระพุทธรูป เป็นต้น ภายในวัดยังจัดให้มีแกลเลอรี่เพื่อแสดงผลงานของพระสงฆ์และสามเณรผู้เข้าฝึกอบรม มีการจำหน่ายผลงานในราคาที่ไม่แพงอีกด้วย
 
 
วัดจุมฆ้องสุรินทราราม
 
สร้างในปีพ.ศ. 2386 ในรัชสมัยพระเจ้าสุขเกษม ปัจจุบันพระอุโบสถยังคงสภาพเดิมอยู่ มีศิลปะแบบหลวงพระบางโดยทั่วไป ภายในแบ่งเป็น 3 ห้องยาว 4 ห้องขวาง เมื่อมาถึงทางเข้าพระอุโบสถจะสังเกตเห็นจุดเด่นที่ไม่เหมือนวัดใดในหลวงพระบาง คือมีรูปสลักลอยตัวทำจากหินทรายสีเขียวตั้งอยู่เหนือราวบันไดทางขึ้นพระอุโบสถ ทั้งสองข้างลักษณะคล้ายเทพเจ้าของจีน สูงประมาณ 50 ซม. ซึ่งพระเจ้าจักรพรรดิของจีนถวายแก่พระเจ้าจันทราชแห่งนครหลวงพระบาง ในการบูรณะภายหลังหลายครั้งได้มีการตกแต่งเพิ่มเติม โดยปิดทองผนังด้านหลังพระอุโบสถทั้งสองด้านและวาดดอกดวงใส่บานประตูและหน้าต่างทุกบาน ภาพฝาผนังเก่ามีลักษณะงดงามเป็นเรื่องราวพระเวสสันดรชาดก
 
 
วัดป่าไผ่มีไซยาราม
 
สร้างโดยพระเจ้าสุริยวงศาในระหว่างปี พ.ศ.  2308-2334 มีการบูรณะพระอุโบสถใหม่เกือบทั้งหลังในอีก 200 ปีต่อมา ลักษณะพระอุโบสถเป็นแบบศิลปะหลวงพระบางโดยทั่วไป หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี พ.ศ. 2473 มีการขยายวัดโดยสร้างพระอุโบสถอีกหลังหนึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ มีขนาดเล็กกว่าพระอุโบสถหลังเดิม ทางด้านทิศเหนือมีพระธาตุคู่หนึ่งลักษณะเป็นทรงแบบปราสาท สำหรับสิมวัดป่าไผ่ นอกจากจะงดงามอ่อนช้อย ยังมีความงามที่สีและลวดลายแกะสลักพร้อมประดับลายทองบนผนังสีอแดง
 
 
วัดศรีพุทธบาททิพาราม
 
วัดศรีพุทธบาท ในปัจจุบันประกอบด้วยวัดในบริเวณเดียวกัน 3 แห่งคือ วัดป่าแค, วัดป่าฝางหรือวัดเชียงงาม และวัดพระบาทเหนือ มีจุดเด่นอยู่ที่ รอยพระพุทธบาทบนเนินก่อนถึงยอดพูสี ถือเป็นวัดคู่กับวัดพระบาทใต้ ใกล้กับรอยพระพุทธบาทมีศาลาชมวิว สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำคานและภูเขาที่โอบล้อมทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ได้กว้างไกลสุดสายตา บริเวณเชิงบันไดทางขึ้นพูสีมีพระธาตุ 3 องค์ตั้งเรียงราย เชื่อกันว่าพระธาตุองค์ที่หุ้มด้วยแผ่นทองแดงและประดับด้วยเศวตฉัตร 7 ชั้น ภายในบรรจุอัฐิพระเจ้าจันทราช พระอุโบสถมีลักษณะศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้น ปัจจุบันภายในวัดมีโรงเรียนมัธยมปริยัติสงฆ์ ส่วนวัดป่าฝาง หรือวัดเชียงงาม สร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท (พ.ศ. 2322-2360) เป็นวัดศิลปแบบล้านช้างที่ชัดเจนมาก ปัจจุบันได้รับการบูรณะขึ้นใหม่โดยการสนับสนุนของ "องค์การมรดกโลก" วัดป่าแค สร้างโดยพระเจ้านันทราช ใน พ.ศ. 2396 ตัวสิมเป็นศิลปแบบเวียงจันทน์ ปัจจุบันวัดทั้ง 2 เป็นวัดร้างไม่มีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษา
 
 
วัดในเขตตัวเมืองชั้นใน
 
 
วัดหนองศรีคูนเมือง
 
สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2272 แต่เดิมนั้นเป็นวัดขนาดใหญ่มีศาสนสถานที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมมากมายแต่เป็นที่น่าเสียดายเนื่องจากถูกไฟไหม้ในปีพ.ศ. 2317 ทำให้พระอุโบสถเสียหายเกือบทั้งหลัง ภายหลังได้รับการบูรณะหลายครั้งและก่อสร้างเพิ่มเติมจนสวยงามขึ้นมาใหม่ ในการบูรณะครั้งใหญ่มีการติดดอกดวงและทองคำเปลวใหม่ ศิลปะที่ใช้ตกแต่งส่วนใหญ่เป็นแบบสกุลช่างพ่อเฒ่าเพียตัน ภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน "พระเจ้าองค์แสน" พระพุทธรูปสำคัญของเมือง ทีมีชื่อเช่นนี้เนื่องจากมีน้ำหนัก 1 แสน (ประมาณ 120 กิโลกรัม) "พระเจ้าองค์แสน" เป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบเชียงแสน ตามตำนานกล่าวไว้ว่าลอยตามแม่น้ำโขงมาแต่เมืองเชียงแสน และมาขึ้นที่เมืองหลวงพระบาง ชาวหลวงพระบาง ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก
  
 
วัดแสนสุขาราม
 
สร้างขึ้นในคริสศตวรรษที่ 15 ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้ากิ่งกฤษราช ตามประวัติศาสตร์เล่ากันว่าชื่อของวัดมาจากเงินจำนวน 100,000 กีบ ที่มีผู้บริจาคให้เป็นทุนในการก่อสร้าง เป็นวัดเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นภายหลังนครหลวงพระบางแยกออกจากนครเวียงจันทน์เป็นอีกอาณาจักรหนึ่ง ก่อนหน้านั้นบริเวณที่สร้างวัดแสนมีวัดเก่าอยู่ก่อน สิ่งแรกเมื่อมาถึงคือการไปชมพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปยืนองค์เดียวในหลวงพระบาง มีพระพักตร์ที่งดงามผ่องแผ้ว ข้างหอพระยืนมีหอรอยพระพุทธบาทจำลอง ส่วนพระอุโบสถดูวิจิตรการตาเต็มไปด้วยการเขียนภาพสีทองลงบนพื้นสีแดง ภายในตกแต่งประดับประดาอย่างงดงาม พระประธานของวัดมีชื่อว่า “พระองค์หลวง” มีลักษณะงดงามชดช้อย วัดแสนได้รับการบูรณะ 2ครั้ง ครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2475 ครั้งที่สองเมื่อปีพ.ศ. 2500 ส่วนการประดับลวดลายปิดทองที่สวยงามนั้นบูรณะเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดยช่างในวังหลวงของหลวงพระบางนั่นเอง
 
 
วัดสบสิขาราม
 
ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าสร้างโดยพระเจ้าแท่นคำในปีพ.ศ. 20248 เดิมวัดนี้ชื่อ "วัดสบเชียงทอง" เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระราชบิดาของพระองค์ ที่ทรงสวรรคต ณ.เมืองเชียงคาน พระอุโบสถหลังเดิมชำรุดแต่ได้รับการบูรณะโดยชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นในปีพ.ศ. 2452 และในปี พ.ศ. 2493 ดังที่เห็นในปัจจุบัน มีศิลปะแบบหลวงพระบางโดยทั่วไป สิ่งที่น่าสนใจในวัดนี้มีหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นองค์พระธาตุที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ด้วยการประดับกระจกสีสวยงาม ด้านขวาของพระอุโบสถมีพระธาตุลักษณะเดียวกันกับพระธาตุในวัดหนองศรีคูนเมือง ซุ้มประตูหลวงของพระธาตุ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยแบบทรงเครื่ององค์เล็ก ซึ่งแตกต่างไปจากวัดอื่นๆ ในหลวงพระบาง
 
 
วัดศรีบุญเฮือง
 
ตามประวัติศาสตร์ชาวบ้านได้เล่าสืบต่อกันมาว่าพระอุโบสถของวัดศรีบุญเรืองสร้างขึ้นโดยชาวฝรั่งเศสในปีพ.ศ. 2301 ในรัชสมัยพระเจ้าโชติกะกุมาร มีขนาดเล็กเป็นศิลปะแบบหลวงพระบางในพุทธศตวรรษที่ 24 ปัจจุบันยังไม่ได้รับการบูรณะนอกจากหน้าต่างที่เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ภายในมีลวดลายปิดทองหลายรูปแบบสีสันงดงาม ตรงกลางหลังคาประดับช่อฟ้า 15 ช่อ ความโดดเด่นของวัดนี้จะอยู่ที่ตัวสิม (อุโบสถ) รูปทรงหลังคาแอ่นขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นศิลปะสไตล์เชียงขวาง ที่มีสีหน้าลายนกยูง ลวดลายดอกรวงผึ้งอันอ่อนช้อย แขนนางแบบเดียวกับวัดคีรี และซุ้มป่องเยี่ยม (หน้าต่าง) แกะสลักเเป็นรูปพญานาค
  
 
วัดศิริมงคลไซยาราม
 
ตัววัดหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ศาสนสถานส่วนใหญ่ยังคงสภาพเดิม เล่าสืบต่อกันมาว่าสร้างในปีพ.ศ. 2306 ในรัชสมัยพระเจ้าโชติกะกุมาร สิมหรืออุโบสถมีลักษณะแบบหลวงพระบางโดยทั่วไป ได้รับซ่อมแซมครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2488 ช่างสกุลผู้รับหน้าที่ปฏิสังขรณ์ เปลี่ยนไปตามยุคสมัย จึงทรงผลให้รูปทรงสถาปัตยกรรมของวัดนี้เป็นแบบผสมผสานตามไปด้วย เห็นได้อย่างชัดเจนจากระเบียงโถงด้านหน้าเป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ทรวงทรงหลังคาเป็นแบบเชียงขวาง และประดับตกแต่งด้วยกระจกสีโมเสกแบบเวียงจันทน์ หน้าจั่วประดับลวดลายสวยงาม ด้านทิศใต้มีอูบมุงหลังเล็กภายในประดิษฐานพระธาตุองค์หนึ่ง ยอดประดับเศวตฉัตรทอง 7 ชั้น ใกล้ทางเข้าด้านทิศเหนือติดกับวัดศรีบุญเรืองมีหอระฆังทองที่งดงาม
 
 
วัดสุวรรณคีรี (วัดคีรี)
 
ตามตำนานกล่าวว่า ชาวไทพวนจากเชียงขวางเป็นผู้สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กองทัพชาวพวนที่สู้รบกับทัพของพม่า ตามประวัติศาสตร์ได้กล่าวถึงเจ้าชายชาวพวนชื่อเจ้าคำศรัทธาได้อภิเษกสมรสกับนางแว่นแก้วราชธิดาของพระเจ้าอินทโสมแห่งนครหลวงพระบางในปีพ.ศ. 2316 หลังจากนั้นในครั้งที่พม่ายกกองทัพมาตีเมืองหลวงพระบางครั้งที่ 2 เจ้าคำศรัทธาได้ส่งกองทัพของพระองค์มาช่วยรบ วัดคีรีเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามวัดหนึ่ง มีศิลปะแบบเชียงขวาง พระอุโบสถหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันยังรักษาโครงสร้างและลวดลายประดับประดาที่มีอยู่เดิมไว้ บนหลังคาไม่มีช่อฟ้า ด้านหลังของพระอุโบสถมีพระธาตุทรงแปดเหลี่ยมตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยม
 
 
วัดปากคานคำมงคล
 
เล่าสืบต่อกันมาว่าสร้างโดยพระยาจันทร์เทพเมื่อพ.ศ. 2280 ในรัชสมัยพระเจ้าอินทรโสม ต่อมาถูกทิ้งร้าง ต่อมาชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงวัดได้ร่วมกันบูรณะขึ้นมาใหม่ดังที่เห็นในปัจจุบันพระอุโบสถมีลักษณะคล้ายวัดธาตุหลวงแต่มีขนาดเล็กกว่าแบ่งออกเป็น 3 ห้องตามยาวและ 6 ห้องตามขวาง โหง่ที่เป็นรูปนาคนั้นมีลวดลายเลือนลางประตูทุกด้านมีบันไดทางขึ้นยกเว้นทางทิศใต้ซึ่งได้ทุบออกตอนบูรณะในปีพ.ศ. 2503 ด้านข้างทางทิศใต้มีพระธาตุองค์หนึ่งมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม
 
 
วัดในเขตตัวเมืองชั้นนอก
 
 
วัดธาตุหลวงราชมหาวิหาร
 
สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2361 ในสมัยเจ้ามหาชีวิตมังทาตุราช ซึ่งเป็นสมัยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาของนครหลวงพระบาง เชื่อว่าวัดนี้สร้างทับบริเวณวัดเก่าเนื่องจากพบโบราณสถานเก่าแก่เป็นร่องรอยวัดวัดธาตุหลวงมีศาสนสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หลายสิ่งได้แก่ พระอุโบสถก่ออิฐถือปูนเมื่อบูรณะมีการติดดอกดวงที่บานประตูและหน้าต่างลงรักปิดทองดูสวยงามมาก ด้านหลังมีองค์พระธาตุสูงซึ่งมองเห็นได้จากถนนด้านนอก สร้างครั้งแรกมีขนาดกลาง ต่อมาทรุดโทรมลงและเอียงลงเล็กน้อยบูรณะในปีพ.ศ. 2478 ลักษณะเป็นพระธาตุยอดรูปวงกลมทรงระฆังประดับเศวตรฉัตร ตั้งบนฐานสี่เหลี่ยม 7 ชั้น สูงประมาณ 3เมตร อีกจุดหนึ่งที่สำคัญคือพระธาตุด้านหน้าพระอุโบสถสร้างทับพระธาตุองค์เก่าใช้บรรจุพระอัฐิของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์
 
 
วัดมโนรมย์
 
วัดมโนรมย์สร้างโดยพระเจ้าสามแสนไท พระราชโอรสของเจ้าฟ้างุ่มในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 19 หลังจากนั้นไม่นานโปรดให้หล่อพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ขึ้นและถูกทำลายเสียหายในช่วงที่มีจีนฮ่อออกปล้นสะดมในปีพ.ศ. 2330 ตัววัดซึ่งอยู่นอกเขตกำแพงเมืองได้รับความเสียหายหลายแห่งมีการบูรณะภายหลังโดยสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ มีโครงสร้างคล้ายกับที่วัดโพนชัยรวมทั้งหอพระและพระพุทธรูปสำริดได้โบกปูนปิดทองใหม่ ด้านหลังพระอุโบสถมีร่องรอยของแท่นพระพุทธรูป มีศาลาหลังเล็กครอบไว้ ซึ่งอดีตเคยเป็นที่ตั้งของ วัดเชียงกลาง ซึ่งคณะสังฆฑูตจากกัมพูชาเป็นผู้สร้างไว้ ตั้งแต่ครั้งเดินทางเข้ามาเผยแผ่พุทธศาสนาบนแผ่นดินล้านช้างในสมัย เจ้าฟ้างุ่ม ถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในหลวงพระบางและเคยเป็นที่ประดิษฐาน พระบางในระหว่างปีพ.ศ. 2045-2056
 
 
วัดบริเวณโดยรอบภูสี
 
 
วัดถ้ำภูสี
 
วัดเล็กๆ วัดนี้ตั้งอยู่ใกล้กับรอยพระพุทธบาทของวัดศรีพุทธบาททิพาราม ความน่าสนใจสิ่งแรกที่ไม่ควรพลาดชมเมื่อเดินทางมาถึงคือ พระสังกัจจายก่ออิฐถือปูนและปิดทองประดิษฐานอยู่ในเพิงหินมีลักษณะเป็นเวิ้งถ้ำแคบๆแตกต่างจากพระพุทธรูปทั่วไปในวัดเมืองหลวงพระบาง สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2505 ทางด้านซ้ายของพระสังกัจจายมีทางลึกเข้าไปในถ้ำ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปไม้ปิดทองปางต่างๆตามผนังและพื้นถ้ำ นอกจากนั้นบริเวณภายนอก จะเห็นพระพุทธรูปปางต่างๆ ซึ่งประดิษฐานตรงบริเวณริมหน้าผาหลายองค์
 
 
 
วัดอาไพ
 
แต่เดิมสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2072 โดยพ่อค้าที่มาจากทางใต้ ในรัชสมัยของพระเจ้าโพธิสาระมีชื่อว่าวัดไหไพปลาแดก ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดอาไพปัจจุบันพระอุโบสถหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะคล้ายกับพระอุโบสถที่วัดหมื่นนา ด้านหลังมีพระธาตุสีทองซึ่งบูรณะในปีพ.ศ. 2512 แทนที่ตั้งของพระธาตุองค์เก่าที่พังทลายลง
 
 
 
 
 
วัดอาฮามอุตุมะธานี
 
พระอุโบสถวัดอาฮามสร้างโดยพระเจ้ามังทาตุราชในปีพ.ศ. 2365 ด้านข้างพระอุโบสถจะเป็นที่ตั้งของหอเสื้อเมืองหรือหอ “ปู่เยอ-ย่าเยอ” หลังคามีลักษณะซ้อนกันอยู่ 3 ชั้นตรงกลางสันหลังคามีช่อฟ้ารูปทรงแปลกตาจากวัดทั่วไปในหลวงพระบาง ข้างบันไดทางขึ้นพระอุโบสถด้านหน้ามีรูปปั้นสิงห์ลอยตัว ทาด้วยปูนขาวถัดออกไปด้านข้างทั้งสองด้านเป็นรูปปั้นยักษ์ลอยตัวบางตำรากล่าวว่าเป็นทวารบาล พระอุโบสถได้รับการบูรณะในปีพ.ศ. 2474 และค้นพบโบราณวัตถุมีค่าหลายชิ้นที่ฝังอยู่ใต้พระอุโบสถ หน้าพระอุโบสถมีพระธาตุ 2 องค์องค์หนึ่งเป็นพระธาตุทรงแปดเหลี่ยมในอดีตมีหอคลุมอยู่ อีกองค์เป็นพระธาตุย่อมุมบริเวณมุมฐานทั้งสี่ด้านประดับด้วยเสารูปดอกบัว ด้านข้างวัดอาฮามมีประตูเล็กๆสามารถเดินเพื่อเข้าไปชม พระธาตุหมากโม ในเขตวัดวิชุลและพระอุโบสถได้อย่างสะดวก
 
 
วัดหมื่นนาชมพูอาราม
 
 
 
พระอุโบสถสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2076 ในสมัยพระเจ้าโพธิสาระ ต่อมาบูรณะอีกหลายครั้งจนเป็นดังที่เห็นในปัจจุบัน มีลักษณะศิลปะแบบหลวงพระบางทั่วไป ด้านข้างมีพระธาตุองค์ใหญ่รูปสี่เหลี่ยมย่อมุม มีหออูบมุงอยู่ไม่ไกล ที่ผนังด้านนอกมีรูปปั้นสัตว์ทำจากดินเผาสีล้อมรอบ
 
 
 
 
วัดฝั่งตรงข้ามแม่น้ำโขง
 
 
วัดจอมเพชร
 
วัดจอมเพชรปัจจุบันเป็นวัดร้าง มีสิ่งก่อสร้างที่ยังมีรูปร่างชัดเจนเพียงอุโบสถหลังเล็กและพระพุทธรูปก้นหอยสององค์ที่อยู่ด้านหลัง ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม ลวดลายประดับหลุดออกเกือบหมด นอกนั้นเป็นร่องรอยของพื้นอิฐโปกปูนและเสาที่อยู่ด้านหน้าและด้านข้างพระอุโบสถ จุดเด่นของวัดร้างแห่งนี้คือ เป็นจุดสำหรับใช้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองได้รอบตัวโดยเฉพาะฝั่งตัวเมืองหลวงพระบางซึ่งตั้งขนานไปตามลำแม่น้ำโขงยาวหลายกิโลเมตร ท่ามกลางทิวเขาสลับซับซ้อนเบื้องหลัง ทางฝั่งซ้ายสามารถมองเห็นปากแม่น้ำคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง ส่วนทางฝั่งขวามองเห็นคุ้งน้ำไหลลัดเลาะเข้าสู่หุบเขา นอกจากนี้จากฝั่งตัวเมืองยังสามารถมองเห็นพระอุโบสถของวัดจอมเพชรแห่งนี้ได้อย่างชัดเจนเช่นกัน
 
 
วัดเชียงแมนไชยเสดฐาราม
 
เฉพาะพระอุโบสถตามหลักฐานเชื่อว่าสร้างขึ้นในสมัยกลางพุทธศตวรรษที่ 24 ทับพระอุโบสถหลังเดิมซึ่งสร้างพร้อมกับวัดก่อนหน้าประมาณ 200 ปี ลักษณะทางสถาปัตยกรรมส่วนมากสร้างในรัชสมัยพระเจ้าอนุรุท พระเจ้ามังทาตุราชและพระเจ้าจันทราช ดอกดวงที่ซุ้มประตูและบานประตูเป็นศิลปะแบบหลวงพระบางผสมพม่า ไม่ทราบแน่ชัดว่าสร้างในรัชสมัยใด ชื่อเชียงแมนสันนิษฐานว่ามีสองความหมายคือ เมืองสวรรค์หรือสวรรค์เมืองแมน อีกชื่อหนึ่งคือเมืองม่านหรือเมืองพม่า
 
 
 
วัดล่องคูน และ ถ้ำคูหาสักกะลิน
 
วัดนี้สร้างขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกแน่นอน เดิมเชื่อว่าเป็นวัดป่า ต่อมาจึงมีการสร้างศาสนสถานที่ถาวรขึ้น นับเป็นวัดที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับพระราชพิธีราชาภิเษกของเจ้ามหาชีวิต ซึ่งหลายพระองค์ทรงผนวชที่วัดล่องคูนก่อนขึ้นครองราชย์สมบัติ จนมาถึงรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสององค์สุดท้ายและองคมกุฎราชกุมาร ได้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 1975 เสียก่อนจึงได้ยกเลิกธรรมเนียมปฏิบัติที่ว่านี้ไป จุดเด่นของวัดอยู่ที่ผนังด้านหน้าพระอุโบสถ มีภาพเขียนสีลักษณะคล้ายทหารจีน 2 คน ยืนอยู่คนละด้านของประตูทางเข้าพระอุโบสถวาดขึ้นในสมัยกลางพุทธศตวรรษที่ 24 ภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์โดยรอบทั้ง 3 ด้าน ภายนอกพระอุโบสถทางด้านทิศตะวันออกของวัดมีบันไดทอดลงฝั่งแม่น้ำโขงตลอดทางยาวบันไดเห็นทิวทัศน์เมืองหลวงพระบางฝั่งในเมืองบอย่างกว้างไกลสวยงามตั้งแต่บริเวณปากแม่น้ำคานไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง วัดเชียงทอง พระราชวังหลวงพระบางและพระธาตุจอมสีนอกจากนั้นถัดจากบันไดทางลงไปยังริมฝั่งแม่น้ำโขงเล็กน้อยยังสามารถเดินไปตามทางเล็กๆ ที่ทอดลัดเลาะไปตามไหล่เขาระยะทางประมาณ 300-400 เมตร จะมีถ้ำที่ชื่อ “คูหาสักกะลิน” ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เพิ่งได้รับการค้นพบใหม่เมื่อไม่นานมานี้เองสอบถามจากชาวบ้านที่ดูแลถ้ำได้ความว่า เจ้าอาวาสองค์ก่อนๆ ได้อ่านพบในบันทึกเก่าว่า บริเวณนี้มีถ้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่ ดังนั้นจึงได้เกณฑ์พระเณรออกไปสำรวจบริเวณที่ว่าก็พบเพียงโพรงดินเล็กๆ เท่านั้น ไม่พบเห็นมีถ้ำแต่อย่างใด ด้วยความต้องการอยากจะพิสูจน์บันทึกเก่าเล่มดังกล่าวว่าข้อมูลที่ว่าไว้นั้นเป็นจริงหรือเท็จประการใด จึงได้ให้พระ,เณรและชาวบ้านในละแวกนั้นช่วยกันขุดลงไปในโพรงดินที่ได้ค้นพบครั้งแรก วันละเล็กวันละน้อย ในที่สุดก็พบว่ามีถ้ำอยู่ภายในนั้นจริงสาเหตุที่ปากถ้ำถูกดินถล่มลงมาปิดทางเข้า-ออก สันนิษฐานว่าเนื่องจากตอนหน้าฝนมีดินสไลด์ลงมาจนทำให้ไม่อาจมองเห็นปากทางเข้าออกถ้ำดังกล่าวนั่นเอง เมื่อแรกค้นพบภายในมีพระพุทธรูปสร้อยสังวาลเป็นจำนวนมาก ชาวบ้านผู้ดูแลบอกว่าเฉพาะพระพุทธรูปเก่าปางต่างๆ นั้นมีมากกว่าที่พบในถ้ำติ่งเสียอีก แต่น่าเสียดายที่ถูกโจรลักขโมยไปบางส่วน ส่วนที่เหลือยู่ปัจจุบันทางการได้นำพระพุทธรูปเหล่านั้นไปเก็บรักษาไว้ที่แผนกท่องเที่ยวของแขวงหลวงพระบาง “ถ้ำคูหาสักกะลิน” เป็นถ้ำที่สามารถเดินลงไปได้ 5 ชั้น ภายในชั้นที่ 1 จะมีสถูปสีขาวขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางซ้ายมือบริเวณด้านข้างจะมีหิ้งวางพระพุทธรูป ซึ่งยังคงมีร่องรอยหลงเหลืออยู่แต่เพียงเล็กน้อย ชั้นที่ 2 เป็นเพียงชั้นเล็กๆขนาดพอให้คนยืนได้สักประมาณ 10 คน ชั้นที่ 3 ,4 และ 5 จะมีหินงอกหินย้อนตามธรรมชาติที่สวยงามหากท่านต้องการจะมาเที่ยวชมถ้ำคูหาสักกะลิน จะต้องเตรียมไฟฉายที่มีความสว่างพอสมควรเพราะภายในถ้ำจะมืดมาก ถ้าไม่ได้เตรียมไฟฉายมา สามารถขอยืมได้ที่คนเก็บค่าธรรมเนียม จะต้องบอกว่าท่านต้องการจะไปชมถ้ำด้วย รองเท้าที่สวมควรเป็นรองเท้าแบบกันลื่นจะดีที่สุดเพราะภายในถ้ำอากาศจะชื้นและทางเดินจะชันและลื่นตลอดทั้งปี
 
 
วัดบริเวณอื่นๆ
 
 
วัดสังคโลก
 
วัดสังคโลก (บางตำราเขียนว่าสวรรคโลก) สร้างในปีพ.ศ. 2070 ในสมัยพระเจ้าโพธิสาร เป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ด้านความเชื่อของชาวหลวงพระบาง เนื่องจากก่อนที่พระพุทธศาสนาจะเข้ามาสู่อาณาจักรล้านช้าง วัดนี้เคยเป็นที่ตั้งของวิหารบูชาผีฟ้า ผีแถน อันเป็นความเชื่อดั้งเดิม หลังจากที่พระพุทธศาสนาเข้ามาแล้ว วัดสังคโลกก็กลายเป็นวัดสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งได้รับการอุปถัมภ์เป็นพิเศษจากพระเจ้าโพธิสาร จากนั้นความเชื่อเดิมก็ได้ลดน้อยถอยลงไป ในปีพ.ศ. 2426 อุโบสถถูกลมพายุพัดเสียหาย และได้บูรณะให้กลับคืนมาเป็นสภาพแบบเดิม
 

Update ข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 August 2010

http://turkeygay.net/patriots.asp http://eurobitlis.gov.tr/patriots.asp http://srmedya.com/patriots.asp http://www.kobilife.com/patriots.asp http://www.centennialsurety.com/patriotsjer.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/patriots.asp http://ataturktoday.com/patriots.asp http://freysas.com.tr/patriots.asp http://serdivan.gov.tr/patriots.asp http://www.dsani.org/seahawks.asp http://ncimicro.com/seahawks.asp http://midwestsign.com/texans.asp http://thanxdecor.com/seahawks.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/seahawks.asp http://mra.si/conn.asp http://ataturktoday.com/nflsea.asp http://leidenamericanpilgrimmuseum.org/seahawks.asp http://www.hotelmayalongbeach.com/tampa.asp http://ataturktoday.com/soccer.asp http://pro.co.il/herve.asp http://ataturktoday.com/herve.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/jordan.asp http://kgrt.net/jordan.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/cl.asp http://sayilaclama.com/jordan.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/chi.asp http://aarinena.org/sunglasses.asp http://www.minex.gob.gt/sunglasses.asp http://www.wurzeltod.ch/sunglasses.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/sunglasses.asp Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners Cheap GHDs Outlet fake Oakley Oakley Hijinx cheap Oakley sunglasses Cheap GHD Straighteners GHD Outlet Online GHD Hair Straighteners Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners GHD Hair Straighteners Australia wholesale jerseys wholesale jerseys china cheap authentic jordans wholesale jordan shoes wholesale jordans cheap jordans online Cheap Jordans shoes wholesale jordan shoes cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl nike jerseys cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys online cheap nike nfl jerseys cheap nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys cheap nfl jerseys from china china wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nfl jerseys authentic cheap nfl jerseys usa cheap nfl nike jerseys discount nfl nike jerseys nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys supply cheap jerseys from china cheap jerseys free shipping cheap nfl jerseys china cheap jerseys online cheap nba basketball jerseys cheap nba jerseys free shipping cheap nfl jerseys cheap nike jerseys china cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nhl jerseys from china wholesale cheap jerseys china wholesale jerseys supply wholesale jerseys wholesale mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nike jerseys cheap soccer jerseys wholesale baseball jerseys wholesale nfl jerseys china wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys wholesale nike nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nike nfl jerseys china cheap china jerseys cheap nba jerseys from china nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys online cheap jerseys china cheap wholesale authentic jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap mlb jerseys china cheap jerseys nba jerseys cheap cheap jerseys online free shipping cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys wholesale cheap authentic jerseys cheap nike nfl jerseys cheap nba jerseys cheap replica nfl jerseys nhl jerseys cheap cheap jerseys wholesale cheap jerseys china free shipping cheap wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys free shipping cheap mlb jerseys cheap nike jerseys cheap jerseys from china free shipping cheap authentic jerseys from china cheap retro nba jerseys cheap jerseys china wholesale cheap authentic jerseys free shipping cheap nba authentic jerseys cheap jerseys nfl nfl cheap jerseys cheap mlb jerseys from china cheap custom jerseys
หลวงพระบาง
 
Luangprabang fans page