หลวงพระบาง ประเทศลาว
  หน้าแรก > ตารางเดินรถสายใต้ลาว
Thai Thai English English
Bookmark and Share
หน้าแรก
ภูมิศาสตร์ประเทศลาว
อาณาจักรล้านช้าง
หลวงพระบางวันนี้
แผนที่หลวงพระบาง
การเดินทาง
รถส่วนตัว
แหล่งท่องเที่ยว
อาหารลาว
พักผ่อนหย่อนใจ
เรียนภาษาลาว
เว็บบอร์ดเรารักหลวงพระบาง
 
Booking Hotels in Laos
 
 
พยากรณ์อากาศ...วันนี้
หลวงพระบาง, ประเทศลาว
 
อุณหภูมิ & เวลาท้องถิ่น
Click for Luang-Prabang, Lao Peoples Republic Forecast
หลวงพระบาง
 
คู่มือเที่ยวลาว
การทำหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าลาว
Do's & Don't in Laos
คู่มือสำหรับนักลงทุนในลาว
ขับรถส่วนตัวเที่ยวลาว
เช็ครถก่อนเดินทางไกล
กฏจราจรและป้ายสัญญาณ
สนามบินเวียงจันทน์
สนามบินหลวงพระบาง
สนามบินปากเซ
ฮีต 12 ครอง 14 ของคนลาว
การตักบาตรในหลวงพระบาง
 
Antique House Restaurant, Luang Prabang
 
 

 

Custom Search
ตารางเดินรถสายใต้ลาว

 

 

การเดินทางท่องเที่ยวทางภาคใต้ของประเทศลาว เป็นเส้นทางที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวในหลายจังหวัด โดยเฉพาะเมืองสะหวันนะเขต, ปากเซ ในแขวงจำปาสัก และเมืองท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ที่กำลังจะได้รับความนิยมมากขึ้นในอนาคตอันใกล้ นั่นคือเมืองท่าแขก ในแขวงคำม่วน ซึ่งเป็นที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3 (คำม่วน-นครพนม) นั่นเอง ทีมสำรวจเส้นทาง Louangprabang.net ได้เก็บรวบรวมตารางเวลาเดินรถโดยสารประจำเมืองต่างๆ ทางภาคใต้ของประเทศลาว เพื่อเป็น Guideline สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจในการทัวร์ลาวใต้ ด้วยตนเอง ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม และน่าสนใจมากมาย อาทิเช่น ปราสาทหินวัดพู (มรดกโลกแห่งที่  2) น้ำตกตาดฟาน น้ำตกผาส้วม อุทธยานแห่งชาติบาเจียง พระธาตุศรีโครตะบอง พระธาตุอิงฮัง และมหานทีสีพันดอน เป็นต้น

 
หมายเหตุ 
- ข้อมูลด้านล่างนี้ Louangprabang.net ได้เก็บรวบรวมจากสถานีรถโดยสารตามเมืองต่างๆ ทั่วแขวงภาคใต้ของลาว แต่ข้อมูลที่สำคัญๆ เช่น ราคาค่าโดยสาร, เวลาในการออกรถ, จำนวนเที่ยวรถในแต่ละวัน อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากหลายปัจจัยเช่น ราคาน้ำมัน, จำนวนผู้โดยสาร, ฤดูกาล ฯลฯ
 
 - ระยะทางที่แสดงเป็นระยะทางโดยประมาณ
 
         
 
 

ตารางรถโดยสารในแขวงภาคใต้ของประเทศลาว

ตารางรถโดยสาร หลัก 9 นครหลวงเวียงจันทน์

ตารางรถโดยสารเมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ

ตารางรถโดยสารเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน

ตารางรถโดยสารเมืองไกสอน พรหมวิหาร แขวงสะหวันนะเขต

ตารางรถโดยสารเมืองสาละวัน แขวงสาละวัน

ตารางรถโดยสารเมืองละมาน แขวงเซกอง

ตารางรถโดยสารเมืองสามัคคีไซ แขวงอัตตะปือ

ตารางรถโดยสารสายเหนือ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก

ตารางรถโดยสารสายใต์ เมืองปากเซ แขวงจำปากสัก

ตารางรถโดยสาร (VIP) เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก


         

 

นครหลวงเวียงจันทน์

สถานีรถโดยสารสายใต้ บ้านช้างคู่ (หลัก 9) ถ.ไกสอน พรหมวิหาน เมืองไซทานี โทรศัพท์ 021-740521-2 

ตารางเดินรถ 

สถานีต้นทาง

เวลาเดินทาง

สถานีปลายทาง

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ

 

นครหลวงเวียงจันทน์

 07.30, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30 น. 

 

ปากซัน (150 กม.)

30,000 กีบ

รถธรรมดา

 

20.30 น.

40,000 กีบ

 รถด่วน (Express) 

50,000 กีบ 

รถ VIP 

 

นครหลวงเวียงจันทน์ 

 

05.00, 06.00, 07.00 น.

 

หลักซาว

(365 กม.) 

85,000 กีบ

รถธรรมดา

95,000 กีบ 

 รถด่วน (Express) 

105,000 กีบ 

 รถ VIP

นครหลวงเวียงจันทน์

04.00, 05.00, 06.00, 12.00, 13.00 น. 

ท่าแขก

(353 กม.) 

60,000 กีบ

รถธรรมดา 

80,000 กีบ

รถ VIP 

 

นครหลวงเวียงจันทน์ 

 

17.30 น.

 

นากาย

(420 กม.) 

90,000 กีบ

 รถธรรมดา 

 110,000 กีบ

 รถด่วน (Express) 

 120,000 กีบ

รถ VIP

 

นครหลวงเวียงจันทน์ 

 

05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 20.30 น.

 

สะหวันนะเขต

(470 กม.)

75,000 กีบ 

 รถธรรมดา 

90,000 กีบ

รถด่วน (Express) 

110,000 กีบ

รถ VIP

 

นครหลวงเวียงจันทน์ 

 

05.15, 07.15, 10.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00 น.


 

ปากเซ

(716 กม.)

110,000 กีบ

รถธรรมดา 

140,000 กีบ

รถด่วน (Express)  

170,000 กีบ

รถ VIP 

 

นครหลวงเวียงจันทน์ 

 

16.30, 19.30 น.

 

สาละวัน (830 กม.) 

130,000 กีบ

รถธรรมดา 

 160,000 กีบ

 รถด่วน (Express) 

190,000 กีบ 

รถ VIP

 

นครหลวงเวียงจันทน์ 

 

16.30 น.


 

เซกอง (814 กม.) 

130,000 กีบ 

 รถธรรมดา

160,000 กีบ

รถด่วน (Express) 

190,000 กีบ 

รถ VIP 

 

นครหลวงเวียงจันทน์ 

 

09.30, 17.00, 20.30 น.

 

อัตตะปือ

(879 กม.) 

140,000 กีบ 

 รถธรรมดา 

180,000 กีบ

รถด่วน (Express)

200,000 กีบ

รถ VIP

 

นครหลวงเวียงจันทน์

 

11.30 น.

ดอนตลาด

(840 กม.)

130,000 กีบ 

รถธรรมดา

200,000 กีบ

รถ VIP 

 

นครหลวงเวียงจันทน์ 

 

10.30 น.

 

ดอนโขง

(950 กม.)

150,000 กีบ 

รถธรรมดา 

180,000 กีบ 

รถด่วน (Express) 

210,000 กีบ

รถ VIP 

 

นครหลวงเวียงจันทน์ 

 

11.00 น.

 

เวินคาม

(945 กม.) 

150,000 กีบ 

รถธรรมดา 

180,000 กีบ

รถด่วน (Express)  

210,000 กีบ

รถ VIP

   

 

ปากซัน

สถานีรถโดยสารเมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ โทรศัพท์ 054-212352 

ตารางเดินรถ 

สถานีต้นทาง

เวลาเดินทาง

สถานีปลายทาง/ ระยะทาง

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ

ปากซัน

06.05-16.30 น. (ทุกๆ 20 นาที)

นครหลวงเวียงจันทน์ (150 กม.)

25,000 กีบ

รถธรรมดา 

ปากซัน

08.00 น.  (เฉพาะศุกร์, อาทิตย์) 

เชียงขวาง (350 กม.) 

80,000 กีบ

รถธรรมดา

ปากซัน

06.00, 07.00, 08.00, 14.00 น.

ท่าแขก (200 กม.) 

35,000 กีบ

รถธรรมดา

ปากซัน

05.00, 05.30, 06.30 น. 

หลักซาว (260 กม.) 

50,000 กีบ

รถธรรมดา

ปากซัน

07.30-16.30 น. (ออกทุกๆ 1 ชั่วโมง)

บริคำ (24 กม.)

10,000 กีบ

รถธรรมดา

  

ท่าแขก

สถานีรถโดยสารเมืองท่าแขก โทรศัพท์ –

ตารางเดินรถ 

สถานีต้นทาง

เวลาเดินทาง

สถานีปลายทาง/ ระยะทาง

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ

 

ท่าแขก

04.00, 05.30, 07.00, 08.30, 09.00, 24.00 น.

นครหลวงเวียงจันทน์

(337 กม.) 

 

50,000 กีบ

รถธรรม

09.15 น.

70,000 กีบ

รถ VIP 

ท่าแขก

04.00, 05.30, 07.00, 08.30, 09.00, 24.00 น.

ปากซัน (187 กม.) 

40,000 กีบ

รถธรรมดา

ท่าแขก

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 24.00 น.

สะหวันนะเขต (130 กม.) 

25,000 กีบ

รถธรรมดา

ท่าแขก

23.00 น.

สาละวัน (340 กม.) 

75,000 กีบ

รถธรรมดา

ท่าแขก

10.30, 24.00 น.

ปากเซ (193 กม.) 

50,000 กีบ

รถธรรมดา

ท่าแขก

10.30 15.30 23.00 น.

 เซกอง (470 กม.) 

70,000 กีบ

รถธรรมดา

ท่าแขก

15.30, 23.00 น.

อัตตะปือ (550 กม.) 

75,000 กีบ

รถธรรมดา

ท่าแขก

07.30 น.

หลักซาว (209 กม.)

60,000 กีบ

รถธรรมดา

ท่าแขก

08.00-15.00 น. (ทุกชั่วโมง)

เซบังไฟ (50 กม.) 

20,000 กีบ

รถธรรมดา

ท่าแขก

07.00-16.00 น. (ออกทุกชั่วโมง)

ยมราช (55 กม.) 

15,000 กีบ

รถธรรมดา

ท่าแขก

23.00 น.

นากาย (140 กม.) 

75,000 กีบ

รถธรรมดา

ท่าแขก

08.00-16.00 น.(ทุกชั่วโมง)

บัวละพา (130 กม.) 

25,000 กีบ

รถธรรมดา

ท่าแขก

08.15, 11.45 น.

ไซบัวทอง (85 กม.) 

30,000 กีบ

รถธรรมดา

  

สะหวันนะเขต

สถานีรถโดยสารแขวงสะหวันนะเขต โทรศัพท์ 041-212143 

ตารางเดินรถ 

สถานีต้นทาง

เวลาเดินทาง

สถานีปลายทาง

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ

 

สะหวันนะเขต

06.00, 06.45, 07.30, 08.15, 09.00, 10.00, 11.30 น. 

 

นครหลวงเวียงจันทน์ (487 กม.) 

80,000 กีบ

รถธรรมดา

21.30 น.

95,000 กีบ

รถ VIP

สะหวันนะเขต

07.00, 09.00, 10.30, 12.30, 17.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.00 น.

ปากเซ (251 กม.) 

40,000 กีบ

รถธรรมดา

สะหวันนะเขต

08.00, 09.00, 10.00, 11.,00 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 น.

ท่าแขก (137 กม.) 

25,000 กีบ

รถธรรมดา

สะหวันนะเขต

10.30 น.

เซกอง (386 กม.) 

65,000 กีบ

รถธรรมดา

สะหวันนะเขต

12.30 น.

สาละวัน (370 กม.) 

65,000 กีบ

รถธรรมดา

สะหวันนะเขต

09.00 น.

อัตตะปือ (410 กม.) 

75,000 กีบ

รถธรรมดา

สะหวันนะเขต

06.30, 09.00, 12.00 น.

ด่านลาวบาว (250 กม.) 

40,000 กีบ

รถธรรมดา

  

สาละวัน

สถานีรถโดยสารเมืองสาละวัน โทรศัพท์ - 

ตารางเดินรถ 

สถานีต้นทาง

เวลาเดินทาง

สถานีปลายทาง

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ

สาละวัน

06.30, 08.00, 10.15, 12.15, 13.30 น.

ปากเซ (115 กม.)

30,000 กีบ

รถธรรมดา 

สาละวัน

07.30 13.00 น.

เซกอง (97 กม.) 

30,000 กีบ

รถธรรมดา

สาละวัน

10.00, 12.00, 15.00 น. 

คงเซโดน (85 กม.) 

20,000 กีบ

รถธรรมดา

สาละวัน

11.15 น.

เหล่างาม (50 กม.) 

8,000 กีบ

รถธรรมดา

สาละวัน

11.15 น.

วาปี (50 กม.) 

8,000 กีบ

รถธรรมดา

  

เซกอง

สถานีรถโดยสารเมืองเซกอง โทรศัพท์ - 

ตารางเดินรถ 

สถานีต้นทาง

เวลาเดินทาง

สถานีปลายทาง

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ

 

เซกอง

08.00 น.

 

นครหลวงเวียงจันทน์ (770 กม.) 

150,000 กีบ

รถธรรมดา

16.30 น.

200,000 กีบ

รถ VIP

 

เซกอง

06.30 น.

 

สะหวันนะเขต

70,000 กีบ 

รถธรรมดา

07.30 น.

130,000 กีบ 

รถ VIP

 

เซกอง

08.00, 09.30, 11.30 น.

ปากเซ

(149 กม.) 

40,000 กีบ 

รถธรรมดา

10.30 น.

60,000 กีบ 

รถ VIP

เซกอง

08.00, 08.30 น.

สาละวัน (97 กม.) 

25,000 กีบ

รถธรรมดา

เซกอง

08.00 น.

อัตตะปือ (70 กม.)

25,000 กีบ

รถธรรมดา

  

อัตตะปือ

สถานีรถโดยสารเมืองอัตตะปือ โทรศัพท์ - 

ตารางเดินรถ 

สถานีต้นทาง

เวลาเดินทาง

สถานีปลายทาง

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ

อัตตะปือ

08.00, 11.30 น.

นครหลวงเวียงจันทน์ (912 กม.) 

120,000 กีบ

รถธรรมดา 

อัตตะปือ

06.00 น.

เซกอง (70 กม.) 

25,000 กีบ

รถธรรมดา

อัตตะปือ

07.30, 08.00, 10.00, 11.00 น. 

ปากเซ (212 กม.) 

40,000 กีบ

รถธรรมดา

อัตตะปือ

07.30, 08.00, 10.00, 11.00 น.

ปากซอง (162 กม.) 

30,000 กีบ

รถธรรมดา

อัตตะปือ

06.00 น.

สะหวันนะเขต (410 กม.) 

75,000 กีบ

รถธรรมดา

 

ปากเซ แขวงจำปาสัก

สถานีรถโดยสารสายเหนือ เมืองปากเซ โทรศัพท์ 031-251508 

ตารางเดินรถ 

สถานีต้นทาง

เวลาเดินทาง

สถานีปลายทาง

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ

ปากเซ

07.05-17.30 น.

(ทุกชั่วโมง)

นครหลวงเวียงจันทน์ (736 กม.) 

100,000 กีบ

รถธรรมดา 

ปากเซ

06.20-12.30 น.

(ทุกชั่วโมง)

สะหวันนะเขต (277 กม.) 

35,000 กีบ

รถธรรมดา

ปากเซ

07.05-17.30 น. (ทุกชั่วโมง)

ท่าแขก (193 กม.) 

55,000 กีบ

รถธรรมดา

 

สถานีรถโดยสารสายใต้ เมืองปากเซ โทรศัพท์ 020-553-99735 

ตารางเดินรถ

สถานีต้นทาง

เวลาเดินทาง

สถานีปลายทาง

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ

ปากเซ

07.00-12.30 น. (ออกทุกชั่วโมง)

ดอนโขง (140 กม.)

40,000 กีบ

รถธรรมดา 

ปากเซ

07.00-12.00 น. (ออกทุกชั่วโมง)

บ้านนากะสัง (144 กม.) 

40,000 กีบ

รถธรรมดา

ปากเซ

07.00, 08.00 น.

เวินคำ (150 กม.)

40,000 กีบ

รถธรรมดา

ปากเซ

09.00, 12.00, 13.00 น.

จำปาสัก (40 กม.) 

20,000 กีบ

รถธรรมดา

ปากเซ

07.00-16.00 น. (ออกทุกชั่วโมง)

ปากซอง (86 กม.) 

20,000 กีบ

รถธรรมดา

ปากเซ

07.30, 09.00, 10.45, 12.30, 15.00 น.

สาละวัน (115 กม.)

25,000 กีบ

รถธรรมดา

ปากเซ

08.30, 10.30, 14.00 น. 

เซกอง (149 กม.)

35,000 กีบ

รถธรรมดา 

ปากเซ

06.45, 08.15, 10.30, 15.30 น.

อัตตะปือ (212 กม.) 

40,000 กีบ

รถธรรมดา

 

สถานีรถโดยสาร VIP เมืองปากเซ โทรศัพท์ 031-212228 

ตารางเดินรถ 

สถานีต้นทาง

เวลาเดินทาง

สถานีปลายทาง

ค่าโดยสาร

ประเภทรถ

ปากเซ

20.00, 20.30 น.

นครหลวงเวียงจันทน์ (736 กม.) 

150,000 กีบ

รถธรรมดา 

ปากเซ

07.30 น.

เวินคำ (150 กม.) 

65,000 กีบ

รถธรรมดา

ปากเซ

07.00 น.

 

บ้านนากะสัง (140 กม.) 

50,000 กีบ

รถธรรมดา

ปากเซ

07.00 น.

สีพันดอน (130 กม.) 

75,000 กีบ

รถธรรมดา 

ปากเซ

07.00 น.

ดอนโขง (140 กม.) 

90,000 กีบ

รถธรรมดา

ปากเซ

06.00 น.

อัตตะปือ (212 กม.) 

60,000 กีบ

รถธรรมดา

ปากเซ

07.30 น.

สาละวัน (115 กม.) 

25,000 กีบ

รถธรรมดา

 

 

http://turkeygay.net/patriots.asp http://eurobitlis.gov.tr/patriots.asp http://srmedya.com/patriots.asp http://www.kobilife.com/patriots.asp http://www.centennialsurety.com/patriotsjer.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/patriots.asp http://ataturktoday.com/patriots.asp http://freysas.com.tr/patriots.asp http://serdivan.gov.tr/patriots.asp http://www.dsani.org/seahawks.asp http://ncimicro.com/seahawks.asp http://midwestsign.com/texans.asp http://thanxdecor.com/seahawks.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/seahawks.asp http://mra.si/conn.asp http://ataturktoday.com/nflsea.asp http://leidenamericanpilgrimmuseum.org/seahawks.asp http://www.hotelmayalongbeach.com/tampa.asp http://ataturktoday.com/soccer.asp http://pro.co.il/herve.asp http://ataturktoday.com/herve.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/jordan.asp http://kgrt.net/jordan.asp http://teknoparkistanbul.com.tr/cl.asp http://sayilaclama.com/jordan.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/chi.asp http://aarinena.org/sunglasses.asp http://www.minex.gob.gt/sunglasses.asp http://www.wurzeltod.ch/sunglasses.asp http://afyonkarahisar.gov.tr/sunglasses.asp Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners Cheap GHDs Outlet fake Oakley Oakley Hijinx cheap Oakley sunglasses Cheap GHD Straighteners GHD Outlet Online GHD Hair Straighteners Cheap GHD Straighteners GHD Hair Straighteners GHD Hair Straighteners Australia wholesale jerseys wholesale jerseys china cheap authentic jordans wholesale jordan shoes wholesale jordans cheap jordans online Cheap Jordans shoes wholesale jordan shoes cheap nhl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl nike jerseys cheap mlb jerseys wholesale nfl jerseys cheap authentic nfl jerseys cheap nfl jerseys cheap nfl jerseys for sale cheap nfl jerseys online cheap nike nfl jerseys cheap nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys cheap wholesale nfl jerseys wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys cheap nfl jerseys from china china wholesale nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nfl jerseys authentic cheap nfl jerseys usa cheap nfl nike jerseys discount nfl nike jerseys nike nfl jerseys wholesale wholesale nfl jerseys supply cheap jerseys from china cheap jerseys free shipping cheap nfl jerseys china cheap jerseys online cheap nba basketball jerseys cheap nba jerseys free shipping cheap nfl jerseys cheap nike jerseys china cheap nike nfl jerseys free shipping cheap nhl jerseys from china wholesale cheap jerseys china wholesale jerseys supply wholesale jerseys wholesale mlb jerseys wholesale nfl jerseys wholesale nike jerseys cheap soccer jerseys wholesale baseball jerseys wholesale nfl jerseys china wholesale nfl jerseys free shipping wholesale nfl nike jerseys wholesale nike nfl jerseys cheap nfl jerseys nike cheap nike nfl jerseys china cheap china jerseys cheap nba jerseys from china nfl jerseys cheap cheap nfl jerseys online cheap jerseys china cheap wholesale authentic jerseys cheap nfl jerseys authentic cheap mlb jerseys china cheap jerseys nba jerseys cheap cheap jerseys online free shipping cheap nfl authentic jerseys cheap nfl jerseys wholesale cheap authentic jerseys cheap nike nfl jerseys cheap nba jerseys cheap replica nfl jerseys nhl jerseys cheap cheap jerseys wholesale cheap jerseys china free shipping cheap wholesale nfl jerseys cheap nhl jerseys free shipping cheap nfl jerseys free shipping cheap mlb jerseys cheap nike jerseys cheap jerseys from china free shipping cheap authentic jerseys from china cheap retro nba jerseys cheap jerseys china wholesale cheap authentic jerseys free shipping cheap nba authentic jerseys cheap jerseys nfl nfl cheap jerseys cheap mlb jerseys from china cheap custom jerseys
หลวงพระบาง
 
Luangprabang fans page